Langdurige afwezigheid boomt, kort absenteïsme schijnbaar teruggedrongen.

De jaarlijkse barometer van HR-dienstverlener Securex over het absenteïsme van werknemers in België toont aan dat het langdurig absenteïsme (langer dan een jaar) na een paar jaren van stabilisatie in de eerste jaarhelft van 2020 een hoogterecord bereikte (3,18 procent). Dit wil zeggen dat op een gemiddelde werkdag in de eerste helft van 2020 meer dan 3 werknemers op 100 sinds langer dan een jaar afwezig waren door ziekte of privéongeval.
Het aantal langdurig afwezigen in België steeg tussen 2008 en 2017 elk jaar. In 2018 werd er voor het eerst in 10 jaar een niet-significante stijging opgetekend, gevolgd door een stabilisatie in 2019. De coronapandemie zorgt er echter onrechtstreeks voor dat er in de eerste jaarhelft van 2020 opnieuw een sterke significante stijging is op te merken (+ 8 procent).

“Het lijkt erop dat bedrijven na een periode met veel inspanningen voor re-integratie van langdurig afwezigen, deze sinds de start van de coronacrisis hebben moeten terugschroeven om zich te focussen op het belangrijkste: overleven. De coronacrisis heeft bedrijven gedwongen een vrij klein personeelsbestand aan te houden om de loonkosten zo laag mogelijk te houden, omdat in veel sectoren de activiteit aanzienlijk is gekrompen. Activatie van langdurig afwezigen blijkt voor veel werkgevers geen prioriteit in tijden van corona”, legt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex, uit.

Securex roept de overheid op tot nog meer ondersteuning om langdurig afwezigen opnieuw te activeren aangezien veel bedrijven daar door de huidige context onvoldoende zelf kunnen voor instaan.

“Doordat bedrijven vandaag focussen op ‘overleven’, komen ze tijd, geld en werk te kort om hun langdurig zieke werknemers een werkhervattingstraject te kunnen aanbieden, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Maar er moet vandaag net meer dan ooit aandacht uitgaan naar deze groep werknemers om dramatische gevolgen te vermijden. Want hoe langer een werknemer afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat hij ooit zijn job hervat.”

Artificiële daling kort ziekteverzuim

Het aantal afwezigheden van korter dan een maand is dan weer spectaculair gedaald in de eerste jaarhelft van 2020. Na een licht stijgende trend de afgelopen jaren (+ 11 procent in vijf jaar), daalde het korte absenteïsme met liefst 12 procent tijdens de eerste zes maanden van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor de frequentie van de afwezigheden geldt dit nog sterker: het gemiddeld aantal ziektemeldingen per werknemer is in de eerste helft van dit jaar met liefst 20 procent afgenomen, dit ondanks de pandemie.

De vastgestelde afname van het kort absenteïsme is vooral te danken aan de grote groep van werknemers die tijdelijk werkloos waren: hun ziektedagen worden immers niet geregistreerd door hun werkgever.

“Vele bedrijven stellen een daling van kort absenteïsme, en de bijhorende kosten, vast maar het probleem is niet van de baan”, zegt Senior Consultant Stephanie Heurterre. “Sommige werkgevers willen hun inspanningen en aanpak rond absenteïsme daarom terugschroeven. Medewerkers ervaren echter in de huidige context vaak meer stress en een verminderde betrokkenheid. Dit laatste vaak enkel al door de afstand van de digitale werkomgeving maar er spelen tal van andere factoren mee. De impact van de verminderde motivatie en betrokkenheid op absenteïsme zal echter pas voelbaar zijn nadat het systeem van tijdelijke werkloosheid stopt. Daarom is het, nu meer dan ooit, cruciaal om in open dialoog te blijven met je medewerkers, aan- of afwezig (wegens ziekte, economische werkloosheid…), op kantoor of thuis aan het werk. Investeren in het behouden van motivatie en welzijn is in coronatijden belangrijker dan ooit.”

Dat kort absenteïsme onder actieve werknemers niet is afgenomen, wordt bevestigd door bijkomende vergelijking met sectoren waarin er minder sprake was van tijdelijke werkloosheid, zoals de zorg- en welzijnssector en de banken- en verzekeringssector.

Uit de cijfers blijkt dat er in deze twee sectoren – in tegenstelling tot de algemene trend – geen daling was van kort absenteïsme tijdens de eerste jaarhelft van 2020 (de lichte stijging is niet significant).

In deze sectoren waar veel minder sprake is van tijdelijke werkloosheid, is de absenteïsmekost niet gedaald. Dit geeft een beeld van wat werkgevers algemeen mogen verwachten eens het regime van tijdelijke werkloosheid ten einde loopt. Het is dus een illusie te denken dat werken aan absenteïsme verleden tijd is.

Bron: Securex

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.