Langere beschikbaarheid oudere werknemers doet werkloosheidscijfers stijgen

Vooral de maatregelen waardoor werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven, hebben een invloed op het officiële aantal werkloze 55-plussers. Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in de leeftijdsgroep tussen 55 en 60 jaar is daardoor gegroeid met 4446 eenheden of 14,4% en de 60- tot 65-jarigen klimmen met 3109 of 106,7%.

De sluiting van Ford Genk is dan weer te voelen in de Limburgse werkloosheid (+3,6%). In Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen valt daarentegen een lichte daling te noteren (-0,2%).

Meer mannen werkloos

Vlaanderen telt meer mannelijke (127.668) dan vrouwelijke werkzoekenden (105.496). Mannen staan nu voor 54,8% van de Vlaamse werkzoekenden. Vóór de crisis waren zij nog in de minderheid, maar het banenverlies in de industrie trof vooral mannen. Vrouwen hadden minder last van de crisis, omdat ze vaker werken in de dienstensector, die beter weerstand bood aan de crisis. Ook de betere schoolse prestaties van meisjes en hun keuze voor opleidingen die aansluiten op de vraag vanuit de tertiaire en quartaire sector spelen een rol.

Stijging alleen bij de oudste werkzoekenden

De groeiritmes in de leeftijdscategorieën variëren:

  • De jeugdwerkloosheid daalt met 4,7%.
  • De middenleeftijdsgroep krimpt met 1,9%.
  • Het aantal werkzoekende 50-plussers groeit met 12% (vooral omdat ze dus langer beschikbaar moeten blijven, de stijging is zelfs volledig toe te schrijven aan de 55-plussers).

Tewerkstellingsmotor zorgsector hapert

De laaggeschoolde werkzoekenden staan voor 46,5% van de Vlaamse werkzoekenden. Op jaarbasis krimpt de laaggeschoolde werkloosheid met 0,1%. De midden- (+1,9%) en de hooggeschoolden (+2,4%) klokken echter wel hoger af.

De afname van de laaggeschoolde werkzoekenden volgt vooral uit de wisseling van de generaties (oudere leeftijdsgroepen die de arbeidsmarkt verlaten, hadden minder studiekansen dan de generaties die hun volgden) en niet uit de verbetering van de arbeidsmarktkansen voor laaggeschoolde werkzoekenden.

Het aantal hooggeschoolde werkzoekenden groeit door de hogere scholarisatie en ook doordat de tewerkstellingsmotor van de tertiaire en quartaire sector hapert. De budgettaire context dwingt gemeenten, provincies en ook de Vlaamse overheid om zuinig aan te werven. Idem dito voor ziekenhuizen en zorginstellingen.

1 op de 2 is minder dan 1 jaar werkzoekend

53,5% van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig (minder dan 1 jaar), 18,3% is langdurig (tussen 1 en 2 jaar) werkzoekend en 28,2% is zeer langdurig (meer dan 2 jaar) werkzoekend. De langdurige werkloosheid groeit, mede doordat er meer oudere werkzoekenden zijn.

Bijna 32.000 arbeidsgehandicapte werkzoekenden

Vlaanderen telt 59.837 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 25,7% van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid stabiliseert op vrijwel hetzelfde niveau als vorig jaar (+0,1%). Allochtone werkzoekenden worden door de VDAB statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-landen. De VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. De als Belg geboren derde generatie wordt niet gevat door deze definitie.

De VDAB geeft ook nieuws over een andere groep uit de huidige werkloosheidsstatistieken: 13,7% of 31.904 van de Vlaamse werkzoekenden zijn arbeidsgehandicapt.

Bron: VDAB (vdab.be)


Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.