Leeftijd van een sollicitant is niet altijd zomaar een getal… Discriminatie in vrije val?

Rechtspraak

Barbara Callewier, Advocaat, Claeys & Engels

Op de arbeidsmarkt is leeftijd niet altijd zomaar een getal. Oud en wijs, of oud en afgeschreven? Leeftijd als pluspunt, of als mispunt?  Het kan alle kanten opgaan bij de zoektocht naar de geschikte kandidaat….Zoveel is duidelijk.

Een sollicitante die dit aan de lijve mocht ondervinden en een job aan haar neus zag voorbijgaan omwille van haar leeftijd, liet het hier niet bij.  Zij spande een procedure aan voor de arbeidsgerechten wegens vermeende discriminatie op basis van haar leeftijd en haalde haar slag thuis.

Feiten

Een 52-jarige dame solliciteert voor een job als directiesecretaresse in een rusthuis, maar grijpt ernaast. Uit een -niet voor haar bestemde- mail die per ongeluk bij haar terecht komt, blijkt dat zij niet weerhouden is omwille van volgende redenen:

Ook meer dan 50 jaar.
Kennis informatica: bof, bof.
En tekent haar mail hieronder met ‘Mevrouw’;
Dus nee.

Oordeel van het Arbeidshof

Het Arbeidshof oordeelt dat er inderdaad sprake is van discriminatie bij aanwerving op basis van leeftijd.

Nadelige behandeling op basis van beschermd criterium?

Zij gaat eerst en vooral of de weigering om de dame aan te werven te maken heeft met haar leeftijd.  Leeftijd vormt immers een beschermd criterium: een nadelige behandeling (in casu: de weigering tot aanwerving) op grond hiervan is op zich verboden, tenzij deze objectief gerechtvaardigd kan worden.  Indien er meerdere motieven aan de oorsprong van de weigering liggen, volstaat het dat éen van de motieven verband houdt met een beschermd criterium (in casu: de leeftijd), aldus vervolledigt het Arbeidshof.

Volgens het Arbeidshof is dit zonder twijfel het geval: de leeftijd vormt zelfs de eerste en de facto de belangrijkste reden voor de afwijzing van de sollicitante.

Objectieve rechtvaardiging?

Vervolgens onderzoekt het Arbeidshof of het bedrijf in kwestie de nadelige behandeling (in casu: de weigering tot aanwerving) kan rechtvaardigen op basis van objectieve redenen.

Het Arbeidshof meent dat dit niet het geval is:

Vooreerst doet de bewering van de onderneming dat zij wel degelijk vaak 50-plussers zou aanwerven, geen afbreuk aan het feit dat de dame in kwestie niet weerhouden werd wegens haar leeftijd.

Voorts maakt het gegeven dat de dame ook op basis van 2 andere redenen werd afgewezen (en het cruciaal was dat zij over een goede kennis van informatica beschikte, quod non in casu), de weigering op basis van haar leeftijd niet ongedaan.  En zoals gezegd, volstaat het dat éen van de motieven voor de weigering verband houdt met een beschermd criterium (in casu: de leeftijd).

Tenslotte veegt het Arbeidshof het argument dat de onderneming niet gebonden zou zijn door de daden die haar medewerkers gesteld zouden hebben bij de aanwerving resoluut van tafel.

Beslissing?

Aldus beslist het Arbeidshof -net zoals de Arbeidsrechtbank- dat de discriminatie bij aanwerving op basis van leeftijd vaststaat.

In tegenstelling tot de Arbeidsrechtbank (die een vergoeding van 650 EUR bruto toekende), stelt het Arbeidshof dat de dame aanspraak maakt op de forfaitaire schadevergoeding van 3 maanden loon, of 5.675,64 EUR bruto), die de wet voorziet voor het slachtoffer van discriminatie op de werkvloer.  Op deze werkvloer is leeftijd dus niet altijd zomaar een getal…

C. Trav. Bruxelles, 31 janvier 2023, inédit. RG 2019/AB/461.

Barbara Callewier
Advocaat
Claeys & Engels

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.