Leidinggevende tast werkgeluk aan

Voor de coronacrisis scoorde de Belg gemiddeld 6,67 op 10 op werkgeluk. De uitbraak van COVID-19 zorgde voor een lichte daling naar 6,51 op 10. Maar de Belg blijft wel overwegend positief over zijn job, 61 procent is enthousiast en 47 procent vindt hem inspirerend. Deze percentages schommelen amper als we de periode voor en tijdens de eerste weken van de lockdown vergelijken. Wel neemt het aandeel mensen dat echt ongelukkig is op het werk, met een score van 5 op 10 of minder, licht toe tijdens de lockdown. Dit percentage stijgt van 24 procent naar 28 procent. Arbeiders worden daarbij het zwaarst getroffen. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek.
Uit eerdere onderzoeken bleek al dat werkgeluk de algemene levenstevredenheid beïnvloedt. Nieuw en representatief cijfermateriaal, verzameld tussen 10 februari en 27 april 2020, levert extra inzichten op en geeft ook de impact weer van de eerste weken lockdown in België op ons werkgeluk.

Essentiële rol van leidinggevende

UGent identificeerde twee types van jobkarakteristieken die het werkgeluk van de Belg beïnvloeden: ‘job resources’ en ‘job demands’.
‘Job resources’ zijn elementen die medewerkers energie geven en zorgen voor motivatie en engagement op het werk, zoals zich gewaardeerd voelen, sociale steun, autonomie, competentie, een positief verschil kunnen maken in de wereld, de job die bijdraagt tot persoonlijke groei. ‘Job demands’ zijn elementen die energie vragen van medewerkers en kunnen leiden tot werkstress, zoals bijvoorbeeld werkuren, reistijd, het werkschema, jobonzekerheid.

Vooral de job resources wegen door op het werkgeluk. Deze categorie staat in voor 78 procent ervan. Job demands verklaren 22 procent van het werkgeluk. Dat zorgt ervoor dat wie bijvoorbeeld een grote persoonlijke groei ervaart, minder problemen heeft met extra werkuren dan wie geen persoonlijke groei ervaart. Als job resources en job demands worden samengevoegd, levert dit een top tien op van factoren die het werkgeluk van de Belg het meest bepalen. De tevredenheid met de leidinggevende spant hierbij de kroon. Autonomie, work-life balance, persoonlijke groei en goede financiële tevredenheid vervolledigen de top vijf. Het ervaren van jobonzekerheid is daarentegen nefast voor werkgeluk.

Ruimte voor verbetering

Medewerkers die aangeven dat hun leidinggevende zeer begaan is met hun welzijn scoren maar liefst 1,25 punten hoger op werkgeluk dan het Belgische gemiddelde. Ook wanneer de medewerker het gevoel heeft dat zijn leidinggevende geeft om zijn mening zien we een opmerkelijke stijging in werkgeluk.
Echter, amper de helft van de medewerkers vindt dat zijn leidinggevende begaan is met zijn welzijn of geeft om zijn mening. 30 procent van de Belgen vindt zijn leidinggevende wispelturig en 22 procent vindt dat zijn leidinggevende geen rekening houdt met doelen en waarden. De algemene tevredenheid met de leidinggevende daalde van 6,62 op 10 voor de lockdown naar 6,25 op 10 gedurende de zes weken na de start van de lockdown.

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.