Leidinggevenden ervaren meer stress, maar kunnen er ook beter mee om dan niet-leidinggevenden

De stresservaring naar aanleiding van het werk is bij leidinggevenden groter dan bij niet-leidinggevenden. Ongeveer 60% van de leidinggevenden geeft aan matig tot zeer gestresseerd te zijn. Bij niet-leidinggevenden – zowel arbeiders als bedienden – is dat net geen 50%. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek naar stress op het werk door externe preventiedienst Mensura. Over een periode van bijna drie jaar peilde de externe preventiedienst via een online enquête bij ruim 28.000 werknemers naar de mate waarin zij werkgerelateerde stress ervaren. Op het moment van de enquête had 23% van de ondervraagden een leidinggevende functie.

Ook al geven leidinggevenden aan meer stress te ervaren, toch blijken ze beter in staat te zijn om ermee om te gaan. Ongeveer vier op vijf leidinggevenden (81 procent) beweren meestal tot altijd op een gezonde manier met hun stressniveau te kunnen omgaan. Bij niet-leidinggevenden is dat minder het geval: bijna een op vier (24 procent) geeft te kennen soms tot nooit gezond met werkstress om te kunnen.

Het onderzoek peilde ook naar stressoren (‘Wat geeft stress?’) en stressbuffers (‘Wat remt stress af?’). Dit geven werkende Belgen aan als de grootste stressfactoren.

  • Mentale belasting door de werkinhoud of de nood aan concentratie.
  • Werkdruk en emotionele belasting door het werk (emoties veroorzaakt door de aard van het werk en professionele contacten).
  • De moeilijkheidsgraad van het werk.
  • De sfeer op de werkvloer.

De beste stressbuffers zijn de volgende.

  • Heldere werkprocedures en een duidelijke manier van werken.
  • Een zekere mate van vrijheid en zelfstandigheid om het werk zelf te organiseren en beslissingen te nemen.
  • De steun en waardering van een leidinggevende.

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.