Leidinggevenden hebben meer problemen om werk en privé te combineren

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenAttitudeFlexibiliteitLoopbaanMotivatieOpleiding
Dat blijkt uit een analyse naar werkbaar werk door SERV. 18 procent van de arbeiders heeft een leidinggevende functie. Hun job scoort beter op het vlak van motivatie en leerkansen dan de job van hun collega-arbeiders die geen leidinggevende functie hebben. Op het vlak van werkstress en de balans werk-privé zijn er geen significante verschillen.

18,6 procent van de uitvoerende bedienden heeft een leidinggevende functie. Ook zij scoren beter op het vlak van motivatie en leerkansen. In tegenstelling tot hun collega’s-arbeiders ervaren leidinggevende bedienden wel problemen om werk en privé met elkaar te combineren. Op het vlak van werkstress zijn er geen verschillen tussen uitvoerende bedienden met een leidinggevende functie en bedienden zonder een leidinggevende functie.

Ongeveer twee derde (65 procent) van de professionals, kaderleden en directie heeft een leidinggevende functie. Zij ervaren opvallend meer problemen om werk en privé te combineren en de werkstress ligt ook aanzienlijk hoger in vergelijking met hun collega’s zonder leidinggevende functie.

Bron: SERV

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.