Lezersonderzoek Job@: iedereen content

Een representatief staal van 500 abonnees van De Standaard en Het Nieuwsblad werd telefonisch ondervraagd over zijn houding tegenover de weekendbijlage. Uit de antwoorden concludeert Job@ zijn lezers een hoger profiel hebben dan kan worden verondersteld als men de CIM-cijfers van De Standaard en Het Nieuwsblad bij elkaar telt. De lezers zijn gemiddeld tussen de 35 en de 54 jaar oud (53%), genoten in 64% van de gevallen hoger onderwijs, zijn voor 83% bedienden en verdienen tussen 2000 en 3000 euro per maand. Iets meer dan de helft ziet zich als ‘passief werkzoekend’.

De meerderheid (60%) zegt zowel de advertenties als de redactionele pagina’s te lezen. Niemand zegt ontevreden te zijn over de inhoud en 83% situeert zich tussen ‘eerder tevreden’ en ‘zeer tevreden’). Voorts neemt 70% bijna een kwartier de tijd om de redactionele pagina’s door te nemen. Dat doet de lezer vooral om persoonlijke redenen (nieuwsgierigheid, interesse, persoonlijke verrijking, trends volgen). Vervolgens worden professionele redenen opgegeven en pas daarna komt de zoektocht naar een baan. Job@ wordt vooral gesmaakt om de dossiers en de reeksen, veel minder om de opiniërende stukken (die wel op een hoge appreciatie mogen rekenen van de supporters).

Populair en gevraagd zijn (meer) portretten van managers en werknemers en besprekingen van functies. De redactie paste vorige week inhoud en vorm aan op basis van deze bevindingen.

Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.