Licht positieve tewerkstellingsvooruitzichten

Dat blijkt uit de Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten voor het vierde kwartaal van 2014. Van de 751 Belgische werkgevers die Manpower in juli heeft bevraagd, is 4% van plan om medewerkers aan te werven in de periode tot eind december. Slechts 1% zou mensen ontslaan en 92% houdt het op een status-quo.

De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan) is daardoor licht positief (+3). Dat is vier punten meer dan tijdens het vorige kwartaal. Toen was 6% van de Belgische werkgevers van plan mensen te ontslaan.

Regionale verschillen
De resultaten voor de drie gewesten lopen uiteen voor het vierde kwartaal. De Brusselse werkgevers blijven gematigd positief (+5). Voor het vijfde kwartaal op rij voorspellen ze een groeiende tewerkstelling. In Vlaanderen bereiken de nettotewerkstellingsvooruitzichten hun hoogste score (+4) sinds het derde kwartaal van 2011. Goed voor 8 procentpunten extra in vergelijking met vorig kwartaal en plus 6 punten op jaarbasis. In Wallonië (-3) daarentegen daalt het werkgeversvertrouwen voor het tweede kwartaal op rij en zakt de index met 3 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal en met 6 punten op jaarbasis.

Sectoren
In de sectoren ‘Transport, logistiek en communicatie’, ‘Financiële instellingen/verzekeringen/ vastgoed/diensten aan bedrijven’ en ‘Horeca’ verwachten werkgevers een sterke stijging van de tewerkstelling.

In de sector ‘Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening’ en de ‘Bouwsector’ valt de tewerkstelling zo goed als stil. In de sectoren ‘Groot- en kleinhandel’, ‘Winning van delfstoffen’ en ‘Landbouw/jacht/bosbouw en visserij’ zijn de vooruitzichten negatief.

“Het lijkt erop dat 2014 positiever zal eindigen dan vorig jaar. In heel wat sectoren groeien de kansen op werk”, zegt Philippe Lacroix, managing director van Manpower Group BeLux.“Dat betekent echter niet dat het vertrouwen helemaal terug is van weggeweest. De resultaten van de enquête zijn niet zodanig om reeds van een structurele positieve trend te spreken, niet in ons land, niet in Europa. De werkgevers blazen warm en koud tegelijk en blijven in deze aanhoudende onzekere tijden focussen op de korte termijn. Bovendien spelen en nog twee factoren die de komende maanden op het aanwervingsbeleid zullen wegen: de evolutie van de wereldwijde economie en conjunctuur en de maatregelen die de verschillende regeringen zullen nemen om de competitiviteit van de Belgische ondernemingen te versterken.”

 

Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.