Loon naar opleiding geldt ook voor laagste ambtenaren

OrganisatieTraining

Sinds het Copernicusplan van voormalig minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP.A) is volgens Dupont te veel aandacht besteed aan de hoogste ambtenaren. Het ontwerp-KB biedt nu ook de ambtenaren van niveau D de kans om hun vaardigheden persoonlijk te ontwikkelen en om daarvoor beloond te worden. Zo kan een administratief en technisch personeelslid dat een basisopleiding computersoftware volgt of een restaurantmedewerker die lessen over voedselhygiëne bijwoont, een competentietoelage krijgen als hij slaagt in een test die peilt naar de opgedane kennis. Die jaarlijkse competentietoelage varieert van 800 euro voor het restaurant- en schoonmaakpersoneel tot 1000 euro voor het technisch en administratief personeel. Ze is acht jaar geldig. Na die periode belanden de medewerkers automatisch in een hogere schaal van niveau D.

De technische medewerkers krijgen de toelage voor het eerst uitbetaald in september 2006, de andere moeten één jaar langer wachten. Er is naast dit KB ook voorzien in een loonsverhoging van 2% voor het contractuele restaurant- en schoonmaakpersoneel en in een premie van 500 euro per jaar voor ambtenaren die een team leiden.

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.