Minder loonbonussen in 2022, maar wel hogere bedragen

Loonbonus cao 90
Loon

KMO-werkgevers keerden vorig jaar minder loonbonussen uit aan hun medewerkers. Het gemiddelde bedrag steeg wel tot 1.426,31 euro bruto.

In 2022 ontving 4,97 procent van de bedienden een loonbonus (cao 90). Dat blijkt uit een analyse van Liantis. Dat is minder dan de voorgaande jaren. In 2021 ging het om 5,16 procent en in 2020 om 5,74 procent. Een mogelijke verklaring is de crisis en de gestegen loonkosten.

Opmerkelijk is dat de bonussen die wel werden uitgekeerd, hoger liggen dan voorgaande jaren. In 2022 ontvingen mensen gemiddeld 1.426,31 euro. In 2021 was dat 1.333,25 euro.

De loonbonus is geplafonneerd. In 2023 bedraagt dat plafond 3.434 euro. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en geeft aan tot welk bedrag werkgevers en werknemers kunnen genieten van de fiscaalvriendelijke behandeling.

Loonbonus cao 90, hoe zit dat?

Vooraleer een werkgever loonbonussen kan uitbetalen, is het belangrijk een loonbonusplan op te stellen. Hierin moet de doelstelling, het bedrag van de bonus, en de referteperiode waarbinnen de doelstelling bereikt moet worden, vastgelegd worden. Het is de FOD WASO die oordeelt of het plan goedgekeurd wordt. Belangrijk is dat de doelstellingen niet té haalbaar zijn.

Een loonbonus kan niet van vandaag op morgen toegekend worden. Indien een plan begin 2023 wordt ingediend, met een doelstelling die datzelfde jaar behaald moet worden, zal de loonbonus ten vroegste begin 2024 uitbetaald kunnen worden.

De loonbonus in kader van cao 90 is fiscaal vriendelijk voor zowel werkgever als werknemer. Een werkgever betaalt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wel een solidariteitsbijdrage van 33 procent bovenop het brutobedrag, terwijl de medewerker enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent draagt. Op een brutobedrag van 1.000 euro, betaalt de werkgever dus 330 euro, terwijl de werknemer 869,3 euro overhoudt. Een werkgever moet de premie wel steeds aan één groep medewerkers toekennen. Bovendien is de loonbonus geen verworven recht. Een werkgever kan dus beslissen om het ene jaar wel, en het andere jaar geen loonbonussen te voorzien. Elk jaar kan het bedrag wijzigen.

LEES MEER OP HRSQUARE.BE

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.