Loonindexering van 2,17 procent verwacht voor bedienden onder PC 200

Dit artikel is exclusief voor leden

In januari 2018 bedroeg de loonindexering voor de betrokken bedienden 1,83 procent. De indexering van de lonen vanaf 1 januari 2019 belooft een grotere stijging. Het indexeringssysteem voor PC 200 bepaalt de toe te passen loonaanpassing op basis van volgende formule: het gemiddelde van de indexen van november en december 2018 gedeeld door het gemiddelde van de indexen van november en december 2017. Met index wordt bedoeld de afgevlakte gezondheidsindex.

Voor november 2018 bedraagt de afgevlakte gezondheidsindex 105,79. Uitgaande van de hypothese dat de index van december 2018 even hoog is als in november, leidt dit tot een indexeringscoëfficiënt van 102,17. Dit betekent dat alle lonen van de bedienden onder paritair comité PC 200 met ingang van 1 januari 2019 met 2,17 procent zullen stijgen.

Meer troeven dan loon alleen

De 2,17 procent loonindexering wordt door de werknemer gezien als een manier om zijn/haar salaris op peil te houden in relatie tot de levensduurte, niet als een eigenlijke loonsverhoging. Voor de werkgever is de meerkost ten gevolge van de loonindex natuurlijk wel een deel van de totale loonkost. “Werkgevers houden meestal rekening met een gemiddelde stijging van de loonkost van 3 procent elk jaar. Als het inderdaad klopt dat de loonindexering voor bedienden in de privésector uitkomt op 2,17 procent, dan blijft er nog maar weinig marge over voor eventuele individuele loonsverhogingen”, zegt Dirk Wijns, directeur van Acerta Consult. “Maar zelfs in de war for talent hoeft dat geen strop om de nek te zijn: binnen PC 200 zijn de spelregels voor iedereen gelijk. En we wijzen er ook graag nog eens op dat het loon lang niet meer de enige verloningspijler is waar werkgevers over beschikken. Ze hebben ook andere troeven in handen. Denk aan opleiding, vakantie, mobiliteit-, werktijd- en werkplekopties. Geef de werknemer inspraak in de te maken keuzes en je komt tot een motiverend verloningspakket. Zo valt er ook in tijden van arbeidskrapte een concurrentievoordeel te realiseren.”

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden stelt voor ruim 450.000 bedienden de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vast, dit gaat dus over een significant deel van de Belgische werknemers. Naast PC 200 zijn er ook nog andere sectoren met een indexeringsysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van een nieuw jaar. Ook de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de primaire sector en bijvoorbeeld de casinobedienden mogen op 1 januari 2019 een aanpassing verwachten.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.