Loonkloof ontstaat in de eerste carrièrehelft

Dit artikel is exclusief voor leden

Er blijven aanzienlijke verschillen bestaan in de verloning van mannen en vrouwen, zeker in de extralegale voordelen. Grote verschillen zijn er al zeker bij het toekennen van de bedrijfswagen. Slechts één op de vier vrouwen krijgt een bedrijfswagen ter beschikking, bij de mannen is dit bijna dubbel zoveel (44 procent versus 25 procent). De waarde van een wagen loopt gauw op tot 860 euro bruto per maand of ongeveer 500 euro netto. Zo blijkt uit onderzoek van Attentia bij 90.000 bedienden.

Bovendien stromen vrouwen minder door naar kaderfuncties. 32 procent van de mannelijke bedienden is kaderlid, bij de vrouwen is dit slechts 20 procent. We zien ook dat vrouwen gemiddeld langer moeten wachten op hun promotie. Vaak zijn er aan promoties immers bijzondere extralegale voordelen gekoppeld.

Gelukkig zijn er bedrijven die niet bij de pakken blijven zitten: enerzijds kan een loonbenchmark u vooruithelpen, in combinatie met een transparante functieclassificatie. Met duidelijke communicatie slagen bedrijven erin van hun verloning en promotiemogelijkheden een sterkte te maken, die mensen motiveren. Anderzijds met een cultuur waarbij de werkgever tewerkstelling van vrouwen (en mannen) aanmoedigt door meer flexibiliteit te geven in arbeidsuren, in thuiswerk en in kantoren die regionaal verspreid zijn, zodat het woon-werkverkeer geminimaliseerd wordt.

Wat ook helpt, is openstaan voor mannen die ouderschapsverlof/tijdskrediet opnemen of definitief kiezen voor een deeltijdse job. Flexibilisering van de arbeidstijd maakt het ook gemakkelijker voor vrouwen in directie- of leidinggevende functies. Bedrijven kunnen op die manier een voorbeeldrol spelen in de creatie van een meer gelijke man-vrouwverdeling.

Gelijke loonstijging vanaf 40 jaar

Tot 39 jaar is de jaarlijkse loonevolutie bij bedienden gemiddeld een stuk hoger bij mannen. Vanaf de leeftijd van 40 jaar is er echter nauwelijks nog sprake van een verschil in loonevolutie, maar de kloof in brutoverloning is dan wel al gemaakt.

Deeltijds werken is de voornaamste oorzaak van het verschil, zeker in het begin van de carrière. Het verschil in loonstijging tussen deeltijds en voltijds werken is bij een man bovendien nog groter dan bij de vrouw. In de praktijk gebeurt het echter bij mannen veel minder dan bij vrouwen om lange tijd deeltijds te werken en zo blijft dat verschil in de loopbaan beperkt. Gemiddeld verloopt 42 procent van de carrière van een vrouw in één of ander deeltijds regime, bij een man gaat het om slechts 10 procent.

Binnen een specifieke functie en voor voltijdse werkers, zijn er echter nauwelijks verschillen in loonstijging.

Bron: Attentia (attentia.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.