Loonkloof smalst in België, pensioenkloof wel problematisch

Cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) laten zien dat de loonkloof in geen enkel ander westers land kleiner is dan in België. Het mediane maandloon van Belgische mannen ligt slechts 3,3 procent hoger dan dat van vrouwen. In Frankrijk bedraagt het 13,7 procent, in Nederland is dat 14,1 procent en in Duitsland zelfs 17,1 procent. In de Europese Unie gaat het gemiddeld om 19,1 procent.

De pensioenkloof is echter een stuk groter dan de loonkloof. Al is de precieze omvang ervan om technische redenen moeilijk vast te stellen. De SP.A heeft enkele elementen ervan op een rijtje gezet. Vrouwen worden soms na hun pensioen benadeeld door een eerdere echtscheiding. Daarom wil de partij dat de opgebouwde pensioenrechten na de scheiding volledig gesplitst worden. Nu kunnen vrouwen na hun pensionering aanspraak maken op een deel van het hogere pensioen van hun ex. Maar die regeling is volgens de SP.A onvoldoende en strookt niet met het principe dat de gezamenlijke vermogensaanwas bij een scheiding gesplitst wordt.

Een ander probleem betreft de overlevingspensioenen. Die zijn in principe te combineren met een inkomen uit arbeid, maar de complexiteit daarvan schrikt vrouwen af. Daardoor krijgen sommigen niet waar ze recht op hebben. Ook de overgangsuitkering voor jonge weduwen en weduwnaars wordt niet altijd aangevraagd. Dat zou eigenlijk automatisch moeten gebeuren. Tot slot dringt de SP.A aan op de gelijkschakeling van samenwonenden met gehuwden. In het pensioenstelsel zijn gehuwden nog altijd in het voordeel.

Bron: De Standaard (standaard.be)

 

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.