Loonkloof tussen mannen en vrouwen steeg in 2022 met 4,4 procent

loonkloof mannen en vrouwen
Loon

Het verschil tussen wat mannen en vrouwen in België verdienen, is de afgelopen drie jaar fors toegenomen. De oorzaak zijn de indexeringen van 2022 die de verschillen in brutoloon aandikten.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen die minstens drie opeenvolgende jaren bij dezelfde werkgever presteerden, nam vorig jaar met 4,4 procent toe. Het totale jaarlijkse brutoloon van een vrouw bedroeg in 2022 gemiddeld 38.145 euro. Dat van een man kwam gemiddeld neer op 46.909 euro. Dat is 8.764 euro meer dan het totale jaarlijkse brutoloon van vrouwen. Dat concludeert Securex na een onderzoek bij werknemers die drie opeenvolgende jaren aan de slag zijn bij dezelfde werkgever – wat op de Belgische arbeidsmarkt ongeveer twee derde van de werknemers met een contract van onbepaalde duur betreft. Het onderzoek maakte geen onderscheid tussen werknemers op vlak van functieniveau.

Statuut werknemer

Door de loonindexeringen van 2022 werden verschillen in brutoloon nog groter. Dit is een van de verklaringen voor de toegenomen loonkloof. Vrouwen met een lager loon zagen hun inkomen namelijk met minder euro’s groeien dan mannen met een hoger loon, daardoor worden vrouwen harder getroffen door de inflatie dan mannen.

Het onderzoek toont aan dat het statuut van de werknemer ook meespeelt. De loonkloof is groter tussen bedienden van een ander geslacht, dan bij arbeiders. Zo verdienden vrouwelijke bedienden in 2021 gemiddeld 9.834 euro minder dan hun mannelijke collega’s. Dat verschil liep in 2022 op tot 10.437 euro (+6,1 procent).? Bij arbeiders daalt de kloof net. In 2021 verdienden vrouwelijke arbeiders 6 875 euro minder dan mannen, in 2022 6 434 euro minder (-6,4 procent). Deze inhaalbeweging ligt echter vooral aan een sterkere stijging van de gepresteerde tijd bij de vrouwen door een forse daling van de tijdelijke werkloosheid. ​

Deeltijds werk

Nog andere factoren hebben een impact op het gemiddelde jaarlijkse brutoloon. Vrouwen werken vaker deeltijds (49 procent) dan mannen (9,3 procent). Het is net bij die deeltijdse werknemers dat de loonkloof sterk toenam in 2022 (+16,8 procent). In 2021 verdienden vrouwen 2.551 euro minder jaarlijks brutoloon dan mannen; in 2022 was dat 2.978 euro minder.

Ook zijn vrouwen vaker actief in sectoren waar de lonen lager liggen: 30,3 procent van de vrouwen is tewerkgesteld in de zorgsector, dienstenchequesector of als winkelbediende. Vrouwen zijn gemiddeld ook vaker langdurig afwezig dan mannen. Gezien werkgevers na een maand afwezigheid geen loon uitbetalen, verlaagt dit eveneens het totale jaarlijkse brutoloon van de afwezige werknemer.

LEES MEER OP HRSQUARE.BE

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.