Loonkost in 2022 met 7,9 procent gestegen

Loon

Belgische werkgevers betaalden vorig jaar 38,5 euro per gepresteerd uur. Dat is 7,9 procent meer dan in 2021, toen dat nog 35,7 euro bedroeg. De loonkost bij bedienden nam sterker toe dan bij arbeiders.

Net voor de historisch hoge loonindexering eind januari betalen werkgevers in België nu 38,5 euro per gepresteerd uur. Dat is een stijging van 10,7 procent ten opzichte van 2020. De stijging is groter bij bedienden (+8,2 procent) dan bij arbeiders (+7,2 procent). Ook grote bedrijven met meer dan 200 werknemers zagen de loonkost sterker stijgen dan kleine bedrijven (8,7 procent vs. 7,3 procent). Een regionaal verschil is niet echt merkbaar. De stijging doet zich voor in zowel Brussel (+7,8 procent), Vlaanderen (+8,1 procent) en Wallonië (+7,6 procent). Dat blijkt uit cijfers van Securex.

De stijging van deze loonkost per gewerkt uur is alvast niet te wijten aan een daling van het percentage gepresteerde uren. Terwijl in 2020 de gepresteerde werktijd 73,2 procent bedroeg, steeg hij in 2021 naar 77,2 procent. Dat cijfer bleef zo goed als ongewijzigd vorig jaar (78 procent).

Forse stijging bij bedienden

De stijging van de loonkost per gewerkt uur zet zich meer door bij bedienden dan bij arbeiders. Bij bedienden bedroeg de stijging 8,2 procent en ging zo van 41,7 euro naar 45,1 euro. Bij arbeiders was er een toename van 7,2 procent (van 27,1 euro naar 29,1 euro). Dit verschil is er enerzijds omdat een deel van de bedienden doorheen het jaar al loonindexaties genoot. Anderzijds nam, door het verder wegebben van tijdelijke werkloosheid, de gepresteerde werktijd bij arbeiders iets sterker toe in 2022 naar 74,6% (+1,4 procent), terwijl die bij bedienden nagenoeg stabiel bleef (80,4 procent).

In het paritair comité 200, waar er in januari van dit jaar een indexatie van 11,08 procent komt, steeg de loonkost per gewerkt uur in 2022 al met 7,3 procent naar 48,1 euro per gewerkt uur. Dit is significant minder dan bij bedienden die niet tewerkgesteld zijn binnen het paritair comité 200. Voor die laatste groep steeg de loonkost per effectief gepresteerd uur vorig jaar al met 8,9 procent (van 39,6 euro naar 43,1 euro).

Grote bedrijven betalen meer

Doorgaans kregen grotere bedrijven met meer dan 200 werknemers een sterkere stijging van de loonkost per gewerkt uur te verwerken dan kleinere bedrijven tot 49 werknemers. Waar er bij deze kleinere ondernemingen in 2022 een stijging was van 7,3 procent (van 32,1 euro tot 34,5 euro), liep dit op tot 8,7 procent bij de grotere (van 42,7 euro tot 46,5 euro). De verklaring hiervoor ligt grotendeels bij de effectief gepresteerde werktijd, die in kleinere bedrijven in 2022 met 2,2 procent toenam tot 79,5 procent, terwijl dit percentage bij grotere bedrijven een daling kende met 1,2 procent (van 76,2 naar 75,6 procent). Hierbij zijn het de afwezigheden door vakantie, maar vooral door ziekte van korte duur (tot één maand) die doorwegen bij de grotere bedrijven. In 2022 werd daar 3,2 procent van de werktijd niet gepresteerd door ziekte van korte duur, terwijl dit bij kleinere ondernemingen 2,1 procent was.

LEES MEER OP HRSQUARE.BE

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.