Loontevredenheid: niet meer betalen, maar beter communiceren

AttitudeLoonMotivatie
Het Research Centrum Strategisch Belonen van De Vlerick Leuven Gent Management School vroeg meer dan 2700 Nederlandstalige werknemers naar hun tevredenheid met hun beloning. De onderzoekers peilden gedetailleerd: 54 elementen van financiële en niet-financiële beloning werden in rekening gebracht. Blijkt dat het met de “beloningstevredenheid” van de Vlaamse werknemer niet echt snor zit. De gemiddelde score wijst in de richting van “net niet een beetje tevreden”. De (on)tevredenheid is niet significant verschillend in de openbare en de privé-sector. Ook voor de werknemers in kleine en grote organisaties vonden de onderzoekers weinig verschil. De tevredenheid stijgt wel naarmate men zich hoger in de hiërarchie bevindt. “De resultaten geven aan dat bedrijven minder aan retentiebeleid doen bij lager geplaatsten”, melden de onderzoekers.
De voornaamste bevinding is echter dat werknemers niet zozeer ontevreden zijn over de absolute waarde van hun beloningspakket, dan wel over de rechtlijnigheid van het beloningsbeleid, de structuur ervan en de communicatie erover. Zegt Xavier Baeten: “De werknemer roept eigenlijk zelf op om meer werk te maken van strategisch belonen door aan te geven dat het beloningspakket niet is afgestemd op de persoonlijke wensen en evenmin op de strategie van het bedrijf.” Waaruit een pleidooi volgt voor een volwaardig beloningsmanagement.
Meer informatie en details over deze gedetailleerde en zeer verhelderende studie vindt u op 5 april in Job@ en in HR Square nr. 3 van april. Onze abonnees kunnen vanaf 3 april de volledige resultaten en een analyse oppikken van deze site. Vergeet niet in te loggen als abonnee!
ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.