Luc Sels benoemd tot voorzitter Vlaams Partnerschap Duaal Leren

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren heeft een aantal concrete bevoegdheden, met name het erkennen van een onderneming als leerwerkplek, controle uitoefenen op de uitvoering van de overeenkomsten op de werkplek, het opstellen van een jaarlijks monitoringsrapport, ondernemingen informeren over duaal leren, het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen in functie van het aanbod van werkplekken en adviesverlening omtrent de werkcomponent in duaal leren.

In samenspraak met de eventuele sectorale partnerschappen kan een aantal van deze taken naar dit sectorniveau worden overgedragen. Zowel in het Vlaams Partnerschap als in de sectorale partnerschappen zetelen vertegenwoordigers uit de arbeidsmarkt en onderwijswereld.

Professor Luc Sels is de eerste voorzitter van het Vlaams Partnerschap. Hij is decaan en gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven. Sels is eveneens hoofdpromotor van het Steunpunt Werk, dat zich in opdracht van de Vlaamse regering toelegt op beleidsvoorbereidend onderzoek van de Vlaamse en Europese arbeidsmarkt.

Bron: Persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters


Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.