Maak meer gebruik van leren ‘on the job’

Veel werkgevers en werknemers zien ‘leren’ nog altijd als een soort wasstraat, vindt Martijn de Wildt van de Nederlandse HR-advies- en trainingsorganisatie Qidos in een gesprek met P&O Actueel. In een functioneringsgesprek komt een lacune in de vereiste competenties aan het licht en vervolgens krijgt de medewerker een afspraak voor een opleiding. Hij trekt er naartoe en daarmee moet alles keurig opgelost zijn.

Leer door te doen

“Uit onderzoek weten we echter dat leren maar voor 10% door opleidingen plaatsvindt, het meeste leren (bijna driekwart) vindt plaats ‘on the job’. Terwijl daar nauwelijks oog voor is door medewerkers en leidinggevenden”, commentarieert Martijn de Wildt.

Hij pleit voor het veel vaker gebruikmaken van ‘leren door te doen’. Laat, bijvoorbeeld, iemand een tijdje meelopen met een collega die voortreffelijk projectmanagement uitvoert. Die kan de trainee veel meer bijbrengen dan de meeste cursussen. Onderschat het effect van goede stages niet.

Leer op maat

Een andere fout die we nog altijd massaal maken, is leren voor iedereen gelijk te stellen. De Wildt merkt op dat leervoorkeuren zeer belangrijk zijn. Voor de ene is het klassieke klassikale leren juist wel de ideale oplossing, maar een andere medewerker stuur je beter naar een vakcongres of naar een andere vestiging om iets nieuws op te pikken. Er kan niet genoeg aandacht besteed worden aan maatwerk. Leer hoe iemand leert en maak daar gebruik van.

Leer zelf te leren

Werknemers moeten ook aangemoedigd worden om zelf initiatief te nemen voor vorming, training en opleiding. Ze mogen niet langer verwachten dat de werkgever wel zal zorgen voor het nodige leren.

De Wildt raadt zelfs aan om een ontwikkelingsbudget te geven, waarvan werknemers grotendeels zelf bepalen hoe ze dat besteden. Al geeft hij onmiddellijk ook toe dat sommige medewerkers het lastig kunnen hebben met die verantwoordelijkheid. Nochtans is een beetje overtuigingswerk op zijn plaats, want medewerkers moeten beseffen dat ze ook zelf deels verantwoordelijk zijn om méé te zijn met de evoluties in hun job en in verwante zaken. Een carrière speelt zich immers niet meer af bij één baan en één werkgever. ‘Employability’ is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Voor werkgevers is het dan weer moeilijk om de controle los te laten, al is dat nu eenmaal eigen aan ‘het nieuwe werken’, waar vertrouwen een sleutelrol speelt.

De Wildt heeft alvast een manier ontwikkeld om de ‘leerregie’ in de handen van de medewerkers te geven. Het komt erop neer dat iedereen online een ‘persoonlijke leerruimte’ krijgt. Daar formuleren ze hun leerdoelen en koppelen er de nodige acties aan vast. Daarnaast wordt leren van elkaar aangemoedigd. Wie een en ander aan elkaar knoopt, heeft op die manier een instrument in handen waarmee medewerkers hun leren makkelijk zelf kunnen opvolgen.

Bron: P&O Actueel (penoactueel.nl), Qidos (qidos.nl)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.