Managers op de klaagstoel

Motivatie

‘The Business Energy Survey – Assessing the energy levels of UK managers’ werd dit voorjaar uitgevoerd door het Britse Chartered Management Institute (CMI), met de sponsoring van Adecco. Een toevallige steekproef van 10.000 CMI-leden kreeg een postenquête in de bus, 1588 onder hen reageerden. Het opzet was nagaan hoe managers gemotiveerd worden en de invloed op de motivatie verkennen van zaken zoals organisatiecultuur, waarden, interne communicatie, flexibiliteit en nieuwe werkvormen.
Algemene conclusie: bij een aanzienlijk deel van het doelpubliek loopt het met de motivatie en de werkenergie niet echt los. Een overzicht van de voornaamste vaststellingen.

De batterijen lopen leeg door de verwaarlozing van het persoonlijke leven ten voordele van een te zwaar belaste werkagenda.

Bijna 45% van de managers meent dat ze te veel werk hebben en 20% zegt minstens 14 uur per week langer te werken dan contractueel overeengekomen (bij directeurs loopt dit laatste percentage op tot 41%). Daardoor voldoet 45% niet aan sociale en familiale verplichtingen en is 35% ’s avonds te afgepeigerd om nog iets uit te richten.

Flexibeler werken: weinig evolutie.

Kortere werkweken, werktijd op jaarbasis, sabbaticals, loopbaanonderbreking: er wordt veel over gepraat, maar er komt weinig van in huis. Nochtans is ruim een derde van de respondenten sterk geïnteresseerd in deze formules. Minder dan 10% echter acht het realistisch dat deze nieuwe werkvormen binnen een termijn van drie jaar doorbreken.

Liever meer zingeving dan meer geld.

Loon is geen centraal element voor de motivatie. Belangrijker dan geld zijn zinvolle doelstellingen (voor 61%), het bereiken van de doelstellingen (56%) en anderen helpen (32%).

Bedrijfscultuur dikwijls schadelijk voor energie.

De overwegende managementstijlen in veel organisaties zijn bureaucratisch (vermeld door 34%) en reactief (31%). De meeste respondenten geven echter de voorkeur aan een ‘empowerende’ (44%), toegankelijke (16%), ondernemende (12%) of innovatieve (11%) managementstijl. De kloof tussen realiteit en verwachting vreet aan hun energie.

Chaotische reactie op veranderingen.

Ongeveer 30% van de managers zegt dat hun organisatie geïmproviseerd en lukraak reageert op veranderingen en externe druk. Nog eens 25% maakt melding van reactieve en crisisgedreven antwoorden.

Onduidelijke bazen.

Minder dan de helft van de respondenten heeft het gevoel dat de bedrijfstop een duidelijke visie heeft die wordt overgebracht naar alle werknemers.

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.