Mannelijke rekruteerders discrimineren vrouwelijke sollicitanten die depressie vermelden

Economisten Stijn Baert, Sarah De Visschere, Koen Schoors en Eddy Omey van de Universiteit Gent zochten aan de hand van fictieve sollicitaties in de Vlaamse arbeidsmarkt uit of openheid over een voorbije depressie als verklaring voor een periode zonder job de kansen verlaagt op een volgende job.

13% van de kandidaten die in het veldonderzoek bij hun schriftelijke sollicitatie een voorbije depressie aangaven als reden voor een jaar waarin ze niet gewerkt hebben, werden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit is evenveel als kandidaten die geen reden opgaven over eenzelfde periode van werkloosheid.

Wanneer er een onderscheid wordt gemaakt naar het geslacht van de contactpersoon die vermeld werd in de vacature, is er wel sprake van discriminatie. Voor vacatures met mannelijke recruiters kregen sollicitanten die een eerdere depressie vermeldden ongeveer 40% minder uitnodigingen dan degenen die dat niet deden.

Bij vrouwelijke recruiters was het net omgekeerd: ongeveer 40% meer uitnodigingen voor kandidaten die hun inactiviteit verklaarden door depressie. Deze bevindingen stroken met eerdere internationale studies die aangeven dat mannen er in het algemeen een meer negatieve houding ten opzichte van depressie op nahouden.

Een verdere analyse toont aan dat mannelijke recruiters vooral vrouwelijke kandidaten die depressie vermeldden, minder vaak uitnodigden voor een sollicitatiegesprek. Ten opzichte van mannelijke kandidaten werd geen significante ongelijke behandeling op basis van de vermelde depressie gevonden. Dit resultaat strookt met eerdere studies die aantoonden dat depressie over het algemeen sterker wordt afgewezen door personen van het andere geslacht. Tegelijk is het in tegenspraak met studies die vonden dat mannen over het algemeen meer gestigmatiseerd worden wanneer ze uitkomen voor hun (voormalige) depressie.

Verder blijkt ook dat laaggeschoolden sterker bestraft worden dan hooggeschoolden wanneer ze hun jaar zonder werk verklaren door een depressie. Dit kan verklaard worden doordat een jaar zonder job veel minder vaak voorkomt onder hooggeschoolden. Zij kunnen door het vermelden van de depressie als reden beter af zijn dan wanneer ze geen enkele verklaring opgeven.

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.