Mantelzorgers lopen drie keer zoveel risico op burn-out of depressie dan andere werknemers

Hoewel er in België weinig onderzoek wordt gedaan naar de problematiek van werkende mantelzorgers, wordt er geschat dat 15 procent van de werknemers in een bedrijf regelmatig zorgt voor een familielid met een chronische ziekte of handicap, en dat een kwart van hen hier minstens 10 uur per week aan besteedt. Dit engagement kan zeer ernstige persoonlijke en professionele gevolgen hebben.

Uit enquêtes die in bedrijven in diverse landen werden uitgevoerd, blijkt dat zorgverleners gemiddeld drie keer zoveel risico lopen op een burn-out of depressie als alle andere werknemers samen, en dat hun ziekteverzuim 40 procent hoger ligt dan het gemiddelde.

“We schatten dat 40 tot 60 procent van de werknemers mantelzorgers zijn of zullen worden tijdens hun professionele loopbaan (met uitzondering van mantelzorgers met een zelfstandig statuut), wat zicht geeft op de maatschappelijke belangen die met dit thema verband houden”, aldus Sébastien Barthe Batsalle, Business Manager van de start-up Collevio, die er nu voor pleit om tegemoet te komen aan de behoeften van mantelzorgers en om de bedrijven om te vormen tot structuren met ‘erkende mantelzorgers’.

Ook heel wat kwaliteiten

In ondernemingen waar alle belangen in verband met deze problematiek zijn gemeten, zijn twee zaken waargenomen:

  1. De situatie van de mantelzorger leidt niet tot zoveel problemen (ziekte, depressie, ontslag, …) indien er reeds in een vroeg stadium rekening mee wordt gehouden en indien deze zonder taboes in het bedrijf wordt aangepakt.
  2. De mantelzorger heeft kwaliteiten ontwikkeld die zijn of haar waarde voor het bedrijf versterken, zoals onder meer loyaliteit, empathie, stressbestendigheid en ook heel wat organisatorische vaardigheden.

Toch is het duidelijk dat er in het Belgische professionele leven zelden in hun behoeften wordt voorzien. Maar als mantelzorgers zich om het welzijn van iemand bekommeren, wie bekommert er zich dan om de mantelzorgers? Volgens een onderzoek (*) dat vorig jaar in Vlaanderen werd uitgevoerd, wacht 88 procent van de mantelzorgers op een callcenter dat gespecialiseerd is in hun problematiek, hoopt 83 procent op een specifieke begeleiding, wil 76 procent opleidingen, wil 71 procent advies en wil 63 procent online informatie over wetgeving en subsidies.

Mantelzorg zal toenemen

“In onze samenleving met een vergrijzende bevolking en een toename van chronische ziekten zal het aantal mensen dat op lange termijn steun nodig heeft, enkel maar toenemen. De huidige (en toekomstige) middelen van de sociale-zekerheidsstelsels laten echter niet toe deze steun te professionaliseren. Mantelzorgers zijn dan ook dé oplossing voor deze uitdaging en noch de overheid, noch de bedrijven kunnen het zich veroorloven deze uitdaging naast zich neer te leggen, anders lopen zij het risico ernstige schade toe te brengen aan de samenleving en de volksgezondheid”, meent Sébastien Barthe Batsalle.

Bron: Collevio (collevio.be)

(*) Joost Bronselaer, Véronique Vandezande, Lut Vanden Boer, Barbara Demeyer, Sporen naar duurzame mantelzorg. Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, 2016. Meer informatie: www.departementwvg.be/duurzamemantelzorg-vlaanderen

 

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.