Medewerkers discrimineren een vrouwelijke baas meer dan een mannelijke

Martin Abel, assistant professor Economie aan Middlebury College (Vermont, VS), zocht het uit aan de hand van een veldexperiment. Hij vroeg 2700 freelancers online voorschriften over te schrijven. De freelancers kregen at random een mannelijke dan wel een vrouwelijke leidinggevende die hen feedback gaf over hun prestatie.

Wat bleek? Zowel mannelijke als vrouwelijke freelancers reageren negatiever op feedback van een vrouwelijke manager. De deelnemers aan het experiment gaven aan dat kritiek van een vrouwelijke manager hun jobtevredenheid meer doet dalen dan wanneer de kritiek komt van een mannelijke manager. Bovendien stelden de freelancers dat ze tweemaal minder geïnteresseerd waren om in de toekomst nog opdrachten te aanvaarden na negatieve feedback van een vrouwelijke manager.

“Toch worden vrouwelijke managers niet noodzakelijk genegeerd”, zegt Abel. “Immers, de freelancers besteden meer tijd en aandacht aan het lezen van hun feedback.” Ook impliciete bias biedt geen verklaring voor het verschil in reactie. Al vond Abel wel dat de freelancers mannen onbewust sneller associëren met carrière en vrouwen met familie. Maar dat is geen voorspeller van genderdiscriminatie. Ook dat de freelancers al dan niet vertrouwd zijn met een vrouw als baas, verklaart de discriminatie niet.

Abel zoekt een verklaring in verwachtingen die de mensen hebben over de managementstijl van mannen en vrouwen. Ander onderzoek toont immers aan dat werknemers lof driemaal meer associëren met een vrouwelijke manager en negatieve kritiek tweemaal meer associëren met mannelijke managers. Als blijkt dat verwachtingen niet ingelost worden, reageren mensen negatief en teleurgesteld. In dit geval wordt dit dus vertaald in onder meer een lagere jobtevredenheid en een mindere bereidheid om nieuwe jobs aan te nemen.

Ten slotte spoort Abel aan tot voorzichtigheid en kunnen de resultaten niet zomaar veralgemeend worden naar meer ‘traditionele’ werkomgevingen. “Maar toch, de gig economie groeit enorm snel. De flexibiliteit eigen aan gig-jobs kan in het voordeel zijn van vrouwen. Echter, de bevindingen van deze studie tonen aan dat door een gebrek aan regulering en wettelijke bescherming vrouwen meer risico lopen gediscrimineerd te worden.”

Toch is Abel hoopvol. Uit zijn studie blijkt dat twintigers niet anders reageren op kritiek van een mannelijke dan wel een vrouwelijke baas.

Bron: The Conversation

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.