Meer banen voor gehandicapten bij overheid

Gehandicapten
Het Europees jaar voor personen met een handicap is nog maar pas goed op gang getrokken, of België zet al concrete stappen. Voortaan moeten alle overheidsdiensten 2,5% gehandicapten in dienst nemen. In Wallonië was dit al de regel, in Vlaanderen was de norm tot nog toe 2%.
De precieze datum van inwerkingtreding van de nieuwe regel is nog niet bekend.

Volgens Van Gool moet het federale selectiebureau Selor nu werk maken van aangepaste selectieprocedures. Daarnaast moet er voor aangepaste infrastructuur worden gezorgd.
Tegen juni 2003 zou er ook een regeling moeten bestaan voor personen met een invaliditeitsuitkering die zich herscholen met het oog op hun integratie in de arbeidsmarkt. Die zouden hun uitkering niet meer verliezen.

Benelux Unie
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.