Meer dan 500.000 Belgische werklozen

Arbeidsmarkt
België telt vandaag 407.011 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, of een toename met 7543 personen op maandbasis. De stijging doet zich voor in alle gewesten en neemt op jaarbasis forse proporties aan. In Vlaanderen steeg het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen op jaarbasis met 16,3% tot 149.869 personen, in Wallonië met 9% tot 195.643 en in Brussel met 11,8% tot 61.499. Het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden steeg in België op jaarbasis met 11,3% tot 506.971 eenheden. Vlaanderen neemt 191.531 werkzoekenden voor zijn rekening, Wallonië 233.705 en Brussel 81.735. Federaal minister van Arbeid Laurette Onkelinx (PS) wijst erop dat de jeugdwerkloosheid op jaarbasis met 14,3% stijgt tot 76.781 eenheden. Positief noemt Onkelinx dat de langdurige werkloosheid minder snel stijgt dan de werkloosheid over het algemeen. Niettemin zitten 153.429 personen al meer dan twee jaar zonder werk, wat een stijging betekent van 4,5% op jaarbasis. Het aantal oudere werklozen, niet ingeschreven als werkzoekend, daalde op maandbasis met 394 eenheden tot 165.007. Op jaarbasis is er sprake van een daling met 1,7%. De afname is een gevolg van de wijziging in de werkloosheidreglementering. De federale regering herzag vorig jaar de vrijstelling voor oudere werklozen. Voortaan moeten zij ingeschreven blijven als werkzoekenden.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.