Meer dan 60 procent van kandidaten levert geen loon in na outplacement

ArbeidsmarktOutplacementUitstroom
Dat blijkt uit de resultaten in individueel outplacement voor kaderleden en bedienden (volgens cao 51) in 2009 bij Right Management. Van de kandidaten die in 2009 effectief een baan vonden, werden leeftijd, salarisniveau, zoekkanalen en duur van de zoektocht onder de loep genomen.

“2009 is op de arbeidsmarkt een anno horribilis geweest, het aantal outplacementkandidaten is verdubbeld”, zo plaatst Lynn Coutigny, General Manager Right Management Benelux, de resultaten alvast in hun macro-economisch perspectief. “Door de economische crisis en de veranderende wet- en regelgeving wordt outplacement veel meer toegepast. We kunnen gerust stellen dat het een cruciaal instrument is bij transitie van werk naar werk.”

Leeftijd kandidaten gestegen

Vergeleken met de vorige jaren, steeg de gemiddelde leeftijd van kaderleden in individueel outplacement. Lichtpunt: ondanks de crisis vond een grote groep bedienden jonger dan 35 jaar snel een nieuwe baan.

Populairste zoekkanaal: netwerk

Hoewel het kanaal ‘netwerk’ lichtjes daalde in vergelijking met 2008, blijft het veruit het meest efficiënte middel om een nieuwe baan te vinden, zeker bij kaderleden. “Het ondersteunende gebruik van (virtuele) sociale netwerken is een indicator die we de komende jaren zeker op de voet moeten volgen en stimuleren”, merkt Coutigny op.

Het succes van de kanalen ‘advertenties’ en ‘spontaan solliciteren’ heeft er dan weer mee te maken dat rekruteren vorig jaar vaak niet uitbesteed werd, maar door het eigen HR-departement werd beheerd.

Nog een markante vaststelling is de daling van het aantal kandidaten dat via het kanaal ‘interim’ aan de slag ging. Deze trend is representatief voor de manier waarop de arbeidsmarkt functioneert.

Tot slot viel er een sterke stijging te noteren van het aantal kandidaten dat een nieuw bedrijf of een activiteit als ‘zelfstandige’ opstartte tegenover 2008. Heel wat kandidaten – in hoofdzaak kaderleden – namen zo hun lot in eigen handen en stelden hun expertise ter beschikking van de bedrijfswereld.

Salarisniveau bij meerderheid gelijk of hoger

Voornaamste vaststelling is dat de meerderheid van de kandidaten (61,3 procent) met een nieuwe baan geen salarisverlies leed of zelfs meer verdient in zijn nieuwe baan. En dit ondanks de moeilijkheden op de arbeidsmarkt vorig jaar.

Langere zoektocht naar passend werk

Bij zowel kaderleden als bedienden is de gemiddelde duur van de zoektocht naar een passende baan in 2009 door de crisis wat langer geworden. Redenen daarvoor zijn het feit dat er minder beweging is op de arbeidsmarkt – mensen klampen zich vast aan hun baan – en de aanwervingsstops.

Bij Right Management schonken we in 2009 nog meer aandacht aan de psychologische begeleiding van onze outplacementkandidaten”, commentarieert Coutigny. “Geen luxe, zeker nu de zoektocht nog langer geworden is tegenover 2008. Velen vinden het moeilijk de tijd te overbruggen en zijn ongerust. Er komt nu de laatste weken echter terug meer beweging in.”

ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.