Meer maatwerk én hogere bedragen in aanwervingspremies voor 50-plussers in Vlaanderen

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtDiscriminatieFlexibiliteitHerstructureringIncentivesInstroomLoonLoonkosten
De Vlaamse regering hervormde de premies voor 50-plussers, zodat ze flexibeler inspelen op de doelgroep en meer maatwerk mogelijk maken. Het nieuwe systeem treedt in werking op 1 januari 2013.

Bij de toepassing van de 50+-premie bleek dat er een aanzienlijk verschil in uitstroomkans is tussen min-55-jarigen en 55-plussers, terwijl dat verschil zich amper voordeed tussen 55- tot 60-jarigen en 60-plussers. Daarnaast werd vastgesteld dat de werkloosheidsduur een bepalende rol heeft: na één jaar werkloosheid is de uitstroomkans naar werk voor werkzoekende 50-plussers al gehalveerd.

“Daarom hebben we een nieuw systeem opgesteld dat rekening houdt met zowel de leeftijd als de duur van de werkloosheid. Hoe meer drempels iemand heeft om in een job te stappen, hoe hoger de premie voor de werkgever. Door de hoogte van de premie dan nog eens afhankelijk te maken van de werkelijke loonkosten van de werknemer, bieden we aan de werkgevers een attractief instrument om mensen met meer ervaring terug in hun bedrijven op te nemen”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

De nieuwe premie of loonsubsidie bedraagt tot dertig procent van de loonkosten gedurende één jaar, als het gaat om 50-54’ers die werkzoekend zijn. Dat loopt op tot 50 procent gedurende één jaar voor 55-plussers en voor 50-54’ers die langer dan een jaar werkzoekend zijn.

Alle 50-plussers die langer dan twee jaar werkloos zijn, komen in aanmerking voor de premie tot vijftig procent. De loonkosten zijn beperkt tot tweemaal het minimumloon.

Afgelopen jaren werden telkens zowat vijfduizend ‘ervaren werkzoekenden’ met deze premie in dienst genomen. Minister Muyters zegt afdoende budget te hebben om een stijging op te vangen.

Voor 50-plussers die ze in dienst hebben of nemen, krijgen werkgevers daarbovenop een federale verlaging van de sociale bijdragen. Die verlaging moet de erg hoge loonkosten voor oudere werknemers compenseren. Die zijn zo hoog, omdat België nog altijd werkt met loonschalen die veel sterker dan elders gekoppeld zijn aan anciënniteit.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.