Meer tevredenheid over werk en minder negatieve gevolgen op studieresultaten bij kwaliteitsvolle studentenjobs

Sommige studenten beoefenen een studentenjob om een extra zakcentje te verdienen, anderen nemen een studentenjob om zelf hun studies te betalen of zelfs om mee te zorgen voor het inkomen van hun gezin. Maar niet alle studentenjobs zijn even kwaliteitsvol. Daarom onderzocht VUB-student Zakaria Ouaday, naar aanleiding van zijn masterproef Sociologie, de kwaliteit van studentenarbeid bij Vlaamse studenten. Door middel van een online vragenlijst die verspreid werd via sociale media, een krantenartikel en enkele hoger onderwijsinstellingen sloeg hij erin in totaal gegevens te verzamelen van meer dan 400 Vlaamse studenten.
Het onderzoek definieerde een kwaliteitsvolle job als een job met een interessante inhoud (o.a. autonomie, leermogelijkheden), gezonde arbeidsomstandigheden (o.a. weinig tijdsdruk, geen emotionele belasting, zoals boze klanten, geen overmatige fysieke belasting), gunstige arbeidsvoorwaarden (o.a. regelmatige uren, een goed loon, werkzekerheid) en gunstige sociale relaties (o.a. steun van leidinggevende en collega’s). Ouaday was daarbij geïnteresseerd in de gevolgen van deze kenmerken voor de tevredenheid van studenten over hun job, maar ook voor de mate waarin de studenten zelf vonden dat hun job een negatieve invloed heeft op hun studieprestaties. Hij ging ook op zoek naar de relatie tussen de kwaliteit van de studentenjob en ‘achtergrondkenmerken’, zoals het studiedomein van de studenten, het diploma van hun ouders en hun migratieachtergrond.

Ten eerste spelen zowel het diploma van de ouders als de potentiële migratieachtergrond van studenten een rol bij de mate van tevredenheid over de studentenjob, maar ook voor de mate waarin studenten een negatieve invloed op hun schoolprestaties ervaren. Meer concreet zijn de kinderen van ouders zonder diploma hoger onderwijs (in vergelijking met kinderen van ouders met een hoger onderwijsdiploma) minder tevreden met hun studentenjob en ervaren ze tegelijkertijd vaker een negatieve invloed van hun studentenjob op hun schoolprestaties.
Hetzelfde verband is er voor studenten wiens beide ouders naar België migreerden, in vergelijking met studenten zonder migratieachtergrond.

Ten tweede maakt het onderzoek duidelijk dat de kwaliteit van een studentenjob een positieve invloed heeft op de tevredenheid van studenten met hun job. Met andere woorden: jobs met gunstige arbeidsomstandigheden, een interessante inhoud, goeie arbeidsvoorwaarden en goede sociale relaties op de werkvloer leiden tot een hogere tevredenheid. Maar er is meer: jobs met minder gunstige arbeidsvoorwaarden en vooral jobs die gekenmerkt worden door een gebrek aan steun van de leidinggevende en collega’s hebben volgens de studenten zelf een negatieve invloed op hun schoolprestaties.

Ten slotte valt op dat zelfs nadat er statistisch gecorrigeerd wordt voor verschillen in arbeidskwaliteit tussen de sociaaleconomische groepen, studenten met lager opgeleide ouders en studenten met een migratieachtergrond nog steeds een lagere jobtevredenheid en meer negatieve invloed op de studieprestaties laten optekenen.

Bron: VUB

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.