Meer vrouwen nodig aan de top

ArbeidsmarktArbeidsrechtDiscriminatieGenderLeiderschap en Coaching
“We gaan door een financiële crisis en velen vragen zich af hoe het nu verder moet. Te weinig wordt erop gewezen dat bijna alle verantwoordelijken in deze sector mannen zijn. Die mannen hebben zeker hun kwaliteiten en hun verdiensten, maar ze hebben de crisis toch niet kunnen tegenhouden”, aldus senator Sabine de Bethune in De Standaard. “Ik ben niet de enige die dat zegt. Professor Herman Van den Broeck van de Vlerick-managementschool heeft het in een hoorzitting voor de commissie-Gelijke Kansen in de Senaat ook gezegd: de financiële crisis is voor een stuk aan mannen te wijten.”

Quota

De Bethune wil daarom quota opleggen aan beursgenoteerde bedrijven, zodat die in hun raden van bestuur voor minstens 30 procent vrouwen opnemen. Ze heeft ook een soortgelijk voorstel klaar voor de hogere magistratuur. “Nog een ‘sector’ die in crisis is. En crisissen vragen om verandering. Het is van die beweging dat we gebruik moeten maken om meer gendergelijkheid te creëren aan de top.”
Quota zijn nodig omdat het vanzelf niet gaat lukken, zegt de senator. “Er is de cultuur aan de top, die ertoe leidt dat men een lege plek invult met meer van hetzelfde. Men zoekt eigenlijk een kloon van wie er al zit, en dat is dus meestal een man. Een andere reden is dat de vrouwelijke loopbaan een ander parcours volgt dan de mannelijke: een man moet pieken als hij 30 is. Vrouwen hebben dan net kinderen. Veel vrouwen gaan dan deeltijds werken. Men zou ook hun de kans moeten geven om carrière te maken.”

Diversiteit loont

Quota roepen weerstanden op, daar is Sabine de Bethune zich van bewust. Ze zijn er natuurlijk in het belang van de vrouwen, die zo hun achterstand kunnen inlopen. Maar niet alleen daarom, beklemtoont de senator. “Vrouwen verbreden de agenda. Dat is ook gebleken in de politiek, nadat daar quota waren ingevoerd. En er is nu ook wetenschappelijk bewijs voor wat de feministen, onder wie ik mezelf reken, al lang vermoeden: met minstens drie vrouwen in de besluitvorming worden bedrijven rendabeler. Dat blijkt onder meer uit studies van McKenzie en het Goldman Sachs-instituut. Diversiteit in de bestuurskamer loont, omdat zo’n diverse ploeg meer facetten van een probleem in rekening neemt. Vrouwelijk denken is anders dan mannelijk denken: minder competitief, meer op de groep gericht. Kortom, wat we samen doen, doen we beter.”

Stilstaan

Dat de situatie urgent is, blijkt uit de val die België heeft gemaakt in de Gender Gap Index van het World Economic Forum: “We zijn in het buitenland lang toonaangevend geweest, met de wet-Smet-Tobback, die quota heeft opgelegd voor de kieslijsten. Daardoor hebben we vrij evenwichtige parlementen. Andere landen zijn ons daarin gevolgd, maar hebben die trend ook doorgezet in andere domeinen van besluitvorming. Wij niet. Landen als Noorwegen, Spanje en in zekere mate ook Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de koe bij de horens gevat, en gaan vooruit. Wij tuimelen naar beneden, omdat we stil zijn blijven staan.”

Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont alvast aan dat familiebedrijven veiliger zijn in vrouwen- dan in mannenhanden. Het artikel vindt u hier.

Bron: De Standaard

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.