Meisjes werken minder dan jongens

Arbeidsmarkt
Een en ander blijkt uit een studie van het Leuvense Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV). Volgens het Steunpunt WAV heeft 34 procent van de 719.000 Vlamingen tussen 15 en 24 jaar een betaalde baan. De meeste jongeren in die leeftijdsgroep studeren nog. Bij de meisjes ligt het aantal werkende (31 procent) een stuk lager dan bij de jongens (38 procent). De seksekloof inzake arbeidsdeelname bestaat dus al op jonge leeftijd, zelfs vooraleer er sprake is van gezinsvorming. Het verschil is deels te verklaren door het feit dat meisjes langer studeren, maar ook het huishoudtype speelt een rol. Amper 18 procent van de thuiswonende meisjes gaat uit werken, tegen 26 procent bij de jongens. Vier op de vijf jongeren wonen thuis tot hun 25ste verjaardag. Bij de 18.000 alleenstaanden (drie procent van de totale leeftijdsgroep) is er geen verschil in arbeidspatroon te merken. Dat geldt ook voor alleenwonende mannen en vrouwen. Bij de meeste samenwonende jonge stellen hebben beide partners een betaalde baan.

Benelux Unie
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.