Mensen met psychische problemen verdienen meer kansen op arbeidsmarkt

De Commissie Diversiteit van de Serv formuleerde een advies om de kansen van mensen met psychische problemen op de arbeidsmarkt te verhogen.

“Mensen met psychische problemen lopen tegen veel muren aan op hun pad naar werk. Nochtans wil een meerderheid van hen (opnieuw) werken en is ook in staat dat te doen. Daarom willen de Vlaamse sociale partners en de kansengroepen een lans breken om deze groep meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Zowel bij bedrijven als werknemers heerst nog veel onwetendheid over wat psychische problemen concreet betekenen voor het functioneren op de werkvloer. Het taboe doorbreken en maatregelen nemen om deze groep (opnieuw) aan het werk te krijgen, zijn dan ook essentieel voor de Commissie Diversiteit”, pleit Jo Libeer, voorzitter Commissie Diversiteit en Serv.

De Commissie Diversiteit dringt aan op een mentaliteitswijziging in het beleid. Een waarderende benadering met nadruk op wat deze mensen kunnen en welke competenties ze hebben kan een sterke stimulans vormen tegen de vooroordelen van werkgevers en collega’s, maar ook van hulpverleners en trajectbegeleiders. Nu ligt de nadruk te veel op de arbeidsongeschiktheid en wat iemand te kort komt om goed te kunnen functioneren.

Daarom is een betere afstemming tussen de federale uitkeringen en het Vlaamse activeringsbeleid nodig. Om mensen weer aan het werk te krijgen, is er ten slotte meer variatie in de combinaties van zorg- en werkstatuten nodig en moet een vlotte overgang mogelijk zijn.

Trajectbegeleiders die deze mensen begeleiden op hun pad naar werk, moeten nog beter samenwerken met de begeleiders binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Tot slot moet er een vlot toegankelijk en uniek aanspreekpunt komen waar werkgevers alles te weten komen over aanwerving, begeleiding en rendementsondersteuning. Dat moet werkgevers stimuleren om mensen met psychische problemen een kans te geven in hun bedrijf of organisatie of hen blijvend aan het werk te houden.

Bron: Serv

 

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.