< Terug naar overzicht

Isabelle De Somviele en Gaëlle Willems maken promotie bij Claeys & Engels

Isabelle De Somviele wordt vennoot en Gaëlle Willems counsel van het advocatenkantoor, vanaf januari.

De Somviele geeft advies over de verschillende aspecten van aanvullende pensioenen en begeleidt cliënten bij het invoeren, wijzigen en harmoniseren van pensioenplannen (op ondernemings- en sectorniveau), het opstellen van documenten voor pensioenfondsen (IBP’s) en de naleving van de governance regels, de oprichting van (pan-Europese) pensioenfondsen, de aspecten van (vervroegde) wettelijke en aanvullende pensioenen in de eindeloopbaanproblematiek en vervroegde uittredingsregelingen. Zij adviseert ook over de invoering van flexibele beloning, cafetariaplannen en bonuspensioenplannen. Zij volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de cao 90 (resultaatsbonus). De Somviele verdedigt cliënten ook voor de rechtbanken in pensioenrechtelijke dossiers.

Isabelle De Somviele spreekt geregeld op interne en externe seminaries en publiceerde diverse juridische artikels. Zij is lid van IPEBLA (International Pensions and Employee Benefit Lawyers Association) en BEPLA (Belgian Pension Lawyers Association).
De Somviele is sinds 2006 lid van de Nederlandstalige Orde van Brussel. Zij behaalde haar licentiaatsdiploma Rechten aan de KU Leuven met grote onderscheiding. Voordien studeerde zij orthopedagogie, politieke- en sociale wetenschappen en antropologie. Voor zij in 2006 bij Claeys & Engels kwam, was zij jarenlang professioneel actief in de hulpverlening.

Gaëlle Willems legt zich toe op het collectief en individueel arbeidsrecht en adviseert over de verbreking van arbeidsovereenkomsten, de relaties met de werknemersvertegenwoordigers, gezondheidstoezicht op de werknemers en de wetgeving inzake het welzijn op het werk. Ze geeft lezingen over deze onderwerpen en heeft verscheidene publicaties op haar naam.

Willems is sinds 2004 aangesloten bij de Brusselse balie. Ze behaalde haar diploma van licentiaat in de Rechten aan de UCL en een bijzondere licentie Sociaal Recht aan de ULB. Zij doceert Welzijn op het werk in de master-na-master Arbeidsgeneeskunde (ESP-ULB).

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen