< Terug naar overzicht

Luc Sels benoemd tot voorzitter Vlaams Partnerschap Duaal Leren

De Vlaamse regering heeft, op voorstel van de ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters, de benoeming van professor Luc Sels (KU Leuven) als voorzitter van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren goedgekeurd. Dit orgaan, opgericht binnen Syntra Vlaanderen (als regisseur van de werkcomponent van duaal leren), moet mee de verdere uitbouw van het nieuwe duaal leren in de ondernemingen in Vlaanderen garanderen.

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren heeft een aantal concrete bevoegdheden, met name het erkennen van een onderneming als leerwerkplek, controle uitoefenen op de uitvoering van de overeenkomsten op de werkplek, het opstellen van een jaarlijks monitoringsrapport, ondernemingen informeren over duaal leren, het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen in functie van het aanbod van werkplekken en adviesverlening omtrent de werkcomponent in duaal leren.

In samenspraak met de eventuele sectorale partnerschappen kan een aantal van deze taken naar dit sectorniveau worden overgedragen. Zowel in het Vlaams Partnerschap als in de sectorale partnerschappen zetelen vertegenwoordigers uit de arbeidsmarkt en onderwijswereld.

Professor Luc Sels is de eerste voorzitter van het Vlaams Partnerschap. Hij is decaan en gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven. Sels is eveneens hoofdpromotor van het Steunpunt Werk, dat zich in opdracht van de Vlaamse regering toelegt op beleidsvoorbereidend onderzoek van de Vlaamse en Europese arbeidsmarkt.

Bron: Persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen