Mentale gezondheid: Psychologische ondersteuning op afstand

Op basis van een eigen Europese bevraging bij 5.800 mensen, waarvan zo’n 600 in ons land, ontwikkelde AXA een eigen videoconsultatiedienst met een psycholoog. “In de bevraging stelden we heel algemene vragen. Hoe voelt u zich? Wat is de impact van de situatie op het werk en op financieel vlak? We vroegen ook hoe mensen stonden ten opzichte van professionele psychologische hulpverlening”, vertelt Andy Vercauteren, Head of Commercial Value Proposition & Journeys bij AXA Belgium. “We vroegen deelnemers ook hun algemene gemoedstoestand te beschrijven voor en tijdens de coronacrisis, en dat op een schaal van heel goed en heel slecht. Daaruit bleek dat zes procent al vóór corona een zeer slechte gemoedstoestand had, een aantal dat maal drie ging tijdens de crisis, en dat zowel in België als heel Europa. Die resultaten zijn te linken aan stress op het werk, maar ook het gevoel dat men door de gezondheidscrisis het eigen leven niet langer onder controle heeft. Er is ook de financiële impact en het (gedeeltelijk) verlies van hun job.”

Andy Vercauteren (AXA):
“73 procent van de mensen geeft aan dat door de situatie ze beter begrijpen dat men hulp zoekt en een beroep doet op een psycholoog. Er is ook een deel zelfreflectie: de wil om zelf bezig te zijn met de eigen mentale gezondheid, is groter geworden.” © GF

Opvallend is ook dat vier Belgen op tien zegt dat het voor hen moeilijk is om in contact te komen met een psycholoog of om professionele hulp te vinden. 48 procent geeft aan dat er een financiële drempel is.

Wat wel goed nieuws is, is dat deze gezondheidscrisis het taboe rond geestelijke gezondheidszorg deels doorbrak. Andy Vercauteren: “73 procent van de mensen geeft aan dat door de situatie ze beter begrijpen dat men hulp zoekt en een beroep doet op een psycholoog. Er is ook een deel zelfreflectie: de wil om zelf bezig te zijn met de eigen mentale gezondheid, is groter geworden.”

AXA stelde een eigen platform open voor de medewerkers van zijn klanten met een groepsverzekering waarbij ze 24/7 en tot drie keer beroep kunnen doen op een psycholoog via videoconsultatie. “Onze ervaring is dat deze ondersteuning over het algemeen goed, efficiënt en performant is”, zegt Carlo Van den Berge die als psycholoog verbonden is met deze dienstverlening van AXA. “We merken zelfs dat de cliënt op het einde van het gesprek heel tevreden is, vooral omdat het een snel aanbod is. Voor velen is dit ook het eerste contact met en psycholoog: het systeem heeft de drempels verlaagd.”

In zijn ervaring kregen de psychologen vooral vragen omtrent de coronacrisis, het thuiswerk, met voornamelijk veel onzekerheid, angst, ongerustheid… “Je zou je kunnen afvragen wat het nut is van zo’n kort telefonisch of videocall-contact. Uit de bevraging en de onmiddellijke contacten blijkt wel degelijk dat dit een meerwaarde heeft. Men voelt zich erkend, gehoord. Vooral dat het erg snel kan en men meteen een aantal tips en handvatten heeft, wordt gewaardeerd.”

Essentie

  • De gezondheidscrisis had ook impact op de mentale gezondheid van mensen.
  • Het taboe rond psychologische hulpverlening is door de crisis afgenomen. Er is ook meer interesse om met de eigen mentale gezondheid bezig te zijn.
  • Ook eerste consultaties via videoconferentie heeft impact op het welzijn van de betrokkene.

                   

Andy Vercauteren sprak tijdens het webinar ‘Laten we het eens open en eerlijk hebben over mentale gezondheid op het werk…‘ van donderdag 20 mei, dat HR Square organiseerde in samenwerking met AXA en Liantis.

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.