Middenkader kreunt onder complexiteit van werk

Zes op tien Belgische middenkaders beschrijven de complexiteit van het werk in hun bedrijf als zeer hoog. De meerderheid van de ‘gewone’ bedienden (54 procent) vindt het werk gemiddeld complex. Zo blijkt uit een online enquête bij een representatief staal van 1000 werknemers door IVox in opdracht van dienstverlener TriFinance.

Te veel reorganisaties van het bedrijf (81 procent), te veel externe regulering (65 procent) en een te grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten (32 procent) zijn volgens middenmanagers de belangrijkste oorzaken van de complexiteit van het werk. Bedienden daarentegen verwijzen naar de organisatiestructuur (70 procent), het aantal herstructureringen (66 procent) en het te grote aantal afdelingen binnen het bedrijf (62 procent) als verklaring voor de complexiteit.

Herstructureringen vragen niet alleen een grote veranderbereidheid van werknemers, zij zorgen er ook voor dat ze het overzicht verliezen van wat er allemaal verandert. Van de respondenten die op een departement werken dat de voorbije tien jaar meer dan drie keer werd geherstructureerd, zegt 87 procent dat het werk daardoor complex is geworden.

Driekwart van de middenkaders vindt dat zijn bedrijf te veel hiërarchische lagen, rollen en processen telt. De helft van de middenmanagers oordeelt dat de rollen en functies ook slecht gedefinieerd zijn. Het werk is moeilijk gedaan te krijgen door vergaderingen en rapportering, aldus 67 procent. Bedienden (40 procent) en arbeiders (20 procent) hebben daar minder last van.
Voorts vindt 61 procent van de middenmanagers de eigen organisatie vaak te complex georganiseerd in vergelijking met concurrenten uit dezelfde sector. Arbeiders (32 procent) en gewone bedienden (38 procent) zijn minder vaak die mening toegedaan.

Jobtevredenheid

Processen, procedures en beleidslijnen spelen een belangrijke rol in de ervaring van werk als complex. Meer middenkaders (60 procent) dan bedienden (36 procent) en arbeiders (31 procent) vinden procedures en beleidslijnen verwarrend omdat ze verschillen van departement tot departement. Zowat de helft (48 procent) van zowel de bedienden als de middenkaders zegt zelfs overdonderd te zijn door de grote hoeveelheid procedures. Een kleine helft (46 procent) van het middenmanagement zegt dat werkinstructies niet up-to-date zijn.
Meer dan de helft (58 procent) van de middenkaders klaagt erover dat processen waarbij verschillende afdelingen betrokken zijn (zoals het proces dat loopt van bestelling tot facturatie) slecht gedefinieerd zijn. Nog eens 55 procent signaleert dat de bestaande bedrijfsprocessen niet eens deftig zijn beschreven.

Positief is wel dat de complexiteit van het werk geen afbreuk doet aan de jobtevredenheid en het engagement van de medewerkers.

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.