Minder nieuwe contracten van onbepaalde duur: vooral (pas afgestudeerde) jongeren de pineut

Tijdens de tweede lockdown (tussen oktober en december 2020) zetten 28 procent minder werknemers hun handtekening onder een nieuw contract van onbepaalde duur in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ook in vergelijking met 2018 gaat het over een daling van 26,8 procent. Dat blijkt uit cijfers van Acerta.

Over het volledige jaar 2020 zijn er gemiddeld zo’n 20 procent minder contracten van onbepaalde duur gesloten dan in voorgaande jaren. De grootste terugval van aanwervingen kwam er in mei: min 41 procent in vergelijking met mei 2019 en min 44 procent in vergelijking met mei 2018. Toen duidelijk werd dat de pandemie een tijdje zou duren, werd de knip op nieuwe contracten van onbepaalde duur wat gelost.

Figuur 1: Vergelijking aantal contracten onbepaalde duur gesloten in 2020 vs. 2018 en 2019

Vooral de jongste werknemers zijn meer dan gemiddeld getroffen door de terugval van aanwervingen via een contract van onbepaalde duur. Over heel 2020 is er een daling van min 26,5 procent onder de 20 tot 25-jarigen en van min 38,4 procent onder de min-twintigers t.o.v. 2019. Wie in 2020 afstudeerde, zag zijn kansen op een vast contract van onbepaalde duur serieus afnemen: sinds juli werden er 25,5 procent minder contracten van onbepaalde duur afgesloten met 20-25-jarigen en 42,5 procent minder met min-twintigers t.o.v. dezelfde periode in 2019.

Senior Consultant Acerta Career Center Nele Ronsmans commentarieert: “Ondernemingen hebben vorig jaar minder proactief gerekruteerd. Ze hebben minder moeite gedaan om nieuwelingen op de arbeidsmarkt als het ware vroegtijdig te ‘reserveren’ voor of kort na hun afstuderen. Het is een begrijpelijke reflex en toch blijft het belangrijk voor ondernemingen om regelmatig hun ‘generatierekening’ te maken: hoeveel oudste medewerkers zullen zich van de arbeidsmarkt op pensioen terugtrekken en hebben we dan genoeg vers bloed om dat verlies op te vangen? Het blijft voor ondernemingen belangrijk om op tijd ouderen-uitstroom op te vangen door jongeren-instroom. En over de zogenaamde ‘verloren coronageneratie’ moeten ze zich geen zorgen maken: die komen – eens ze op de arbeidsmarkt zijn – wel op hun pootjes terecht.”

Minder werknemers weg

Sinds de coronacrisis zijn er elke maand van 2020 minder mensen vertrokken of ontslagen bij hun werkgever dan in een doorsnee jaar op de arbeidsmarkt. Gemiddeld gaat het over 12,5 procent minder beëindigingen van een contract van onbepaalde duur. Die daling is hoogstwaarschijnlijk ook gelinkt aan het feit dat er minder nieuwe contracten van onbepaalde duur werden opgestart. Corona en de overheidsinitiatieven om de crisis te overbruggen, zoals tijdelijke werkloosheid, hebben de mobiliteit op de arbeidsmarkt dus duidelijk teruggeschroefd.

 

Figuur 2: Vergelijking aantal contracten van onbepaalde duur beëindigd in 2020 t.o.v. 2019

Weer zijn het de jongste medewerkers bij wie er een bovengemiddeld effect optreedt, maar nu in positieve zin: onder de min 25-jarigen is de daling het grootste.
Inzake wie het initiatief nam voor het vertrek is over het gehele jaar weinig verschil met andere jaren. In de eerste maanden van de pandemie initieerden meer dan anders de werkgevers het vertrek. Na de eerste golf namen werknemers weer meer het heft in handen.

Bron: Acerta. Gebaseerd op de werkelijke gegevens van een representatief staal van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.