Minister De Block lanceert proefprojecten om burn-out op werkvloer op te sporen

“Burn-out is een belangrijk maatschappelijk probleem. Het aantal mensen met een burn-out zit jaar na jaar in de lift en wie erdoor getroffen wordt, heeft het vaak erg moeilijk om ervan af te geraken. Met deze projecten willen we op de werkvloer uittesten hoe we de signalen vroegtijdig kunnen detecteren en hoe we kunnen vermijden dat iemand daadwerkelijk een burn-out ontwikkelt. Want voorkomen is altijd beter dan genezen. Tezelfdertijd moeten we blijven zoeken naar de beste behandelingen, zodat we ook wie een burn-out heeft zo goed mogelijk kunnen helpen”, zegt Maggie De Block.

De minister kiest bewust om met proefprojecten te werken. “Op dit moment bestaat er relatief weinig wetenschappelijke literatuur over wat nu de beste manier is om een burn-out te voorkomen. Maar als je vaststelt dat steeds meer mensen uitvallen met een burn-out, mag je natuurlijk niet bij de pakken blijven zitten. Via deze pilootprojecten kunnen we nu op kleine schaal verschillende concepten uittesten, samen met de mensen op het terrein. Wat werkt, kunnen we vervolgens verder uitrollen en uit wat niet werkt, kunnen we lessen trekken voor de toekomst.”

  • Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) start een project binnen de ziekenhuis- en de banksector om een begeleidingstraject op maat uit te werken voor personen die een hoog risico lopen om een burn-out te ontwikkelen of die al de eerste signalen vertonen. In totaal kunnen er tot 1000 werknemers deelnemen aan het project. Voor dit project dat drie jaar zal duren wordt 2,5 miljoen euro uitgetrokken. Minister De Block: “De bedoeling is om tot een onderbouwde aanpak te komen die werkt, zodat we die kunnen uitrollen naar alle werknemers in ons land.”
  • Daarnaast komen er 12 pilootprojecten uit verschillende sectoren die een innovatieve aanpak van burn-out zullen uittesten in de praktijk. De bedoeling is goede instrumenten te ontwikkelen die werkgevers, overheden, zorgverleners en individuen later kunnen gebruiken om burn-out te voorkomen. Dat kan gaan over behandelmodellen maar evengoed over diagnostische tests of een systeem om alarmsignalen vroegtijdig te herkennen op de werkvloer. Cruciaal is dat burn-out niet eenzijdig wordt benaderd maar dat in elk project verschillende actoren binnen een bredere visie samenwerken: zorgverleners, administraties, academici, zelfstandigenorganisaties, artistieke organisaties…
  • De 12 projecten zijn geselecteerd uit 77 inzendingen. Ze zullen één jaar lopen en kunnen rekenen op een subsidie van 10.000 tot 300.000 euro. Het globale budget bedraagt 1,52 miljoen euro. De begeleiding gebeurt door een wetenschappelijke commissie in samenwerking met een HR-dienstverlener.
  • Ten slotte komt er een campagne aan die mensen moet helpen de signalen van burn-out vroegtijdig te herkennen. Samen met die campagne wordt een website gelanceerd die alle nuttige informatie over burn-out bundelt voor burgers, of het nu zorgverleners, familieleden van iemand met een (beginnende) burn-out, werkgevers of individuen zijn. De campagne zal in de tweede helft van februari van start gaan.

Meer informatie over de 12 pilootprojecten is te vinden op: https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/pilootprojecten-geintegreerd-preventiebeleid-burn-out.

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.