Mobiliteitsbarometer: loon bepaalt afstand woon-werkverkeer, koning auto blijft populairst

Dit artikel is exclusief voor leden

Gezien het mobiliteitsbudget één van de prioriteiten is van de federale regering, lanceert de HR-groep Acerta de eerste editie van de mobiliteitsbarometer waarmee ze peilt naar de evolutie in de mobiliteit van de Belgische werknemer. De eerste editie brengt de evolutie in mobiliteit in kaart tussen 2015 en 2011 op het vlak van de afstand woon-werkverkeer en biedt inzicht in hoe werknemers zich naar het werk verplaatsen.

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke loongegevens van de werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de privésector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. De data werden via de Acerta-Mobiliteitsbarometer verzameld tussen 2011 en 2015.

We werken steeds dichter bij huis

Het woon-werkverkeer wordt vaak als de oorzaak bestempeld van de huidige fileproblematiek. Dit is zeker niet juist als de woon-werkafstand wordt onderzocht. Vandaag legt de Belgische werknemer een gemiddelde afstand van 19 kilometer af tussen zijn woonplaats en het werk. Meer dan 68 procent van de totale Belgische werkende beroepsbevolking werkt binnen een straal van 20 kilometer van zijn woonplaats. Dat percentage is zelfs licht stijgend.

België kent de laatste jaren wel een toenemende participatie op de arbeidsmarkt. Nog nooit waren meer personen beroepsactief. Hierdoor moeten meer werknemers dagelijks de afstand tussen woonplaats en werkplaats overbruggen en stijgt de congestie op de wegen. Maar de afstand die ze individueel afleggen, stijgt niet.

Leeftijd heeft geen impact op afstand, loon wel

Opvallend is dat de leeftijd geen bepalende factor blijkt te zijn in de af te leggen afstand. Over de generaties heen tekent zich immers een identiek gemiddelde woon-werkafstand af. In tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt, lijkt dichter bij huis werken voor oudere werknemers geen drijfveer om van werkgever te veranderen.

De barometer toont wel aan dat de afstand tussen de woonplaats en het werk recht evenredig stijgt met het loon: hoe hoger het loon, hoe groter de kans dat u meer kilometers aflegt om op de werkplaats te komen.

Bedrijfswagen steeds populairder

Uit de Barometergegevens blijkt dat 71 procent van de werknemers naar het werk gaat met de  wagen. Over de onderzochte periode neemt het aandeel van de bedrijfswagens bovendien toe. Waar in 2011 al 16 procent van de bedienden een bedrijfswagen ter beschikking kreeg, is dit aandeel gestegen tot 18 procent, of een stijging met ruim 10 procent op 5 jaar tijd. Het percentage werknemers met een bedrijfswagen neemt toe in functie van de anciënniteit.

De bedrijfswagen is voor de werkgever een belangrijke investering. Logisch dan ook dat deeltijdse werknemers verhoudingsgewijs minder een bedrijfswagen ter beschikking hebben dan een voltijdse werknemer. Bij de bedienden met een tewerkstellingspercentage tussen 50 en 80 procent, is het aandeel bedrijfswagens gedaald tot 9 procent.

Wie gebruik maakt van een bedrijfswagen, is gemiddeld langer onderweg naar het werk dan een andere werknemer. De afstand tussen de woonplaats en het werk bedraagt voor hem maar liefst 32 kilometer, wat in afstand de helft meer is dan iemand die met een ander vervoersmiddel de verplaatsing doet.

Fietsen naar het werk in de lift

De fiets is de laatste jaren aanzienlijk populairder geworden als vervoersmiddel om naar het werk te gaan. In 2011 maakte 12 procent van de werkende beroepsbevolking gebruik van de fiets om zich te verplaatsen, terwijl vandaag de teller op 18 procent staat. Een stijging van 50 procent. Het profiel van deze fietsende werknemer situeert zich voornamelijk in de leeftijdscategorie  tussen 18 en 32 jaar, en tussen 48 en 52 jaar. Wie naar het werk fietst, legt een gemiddelde afstand van 7 kilometer af tussen zijn woonplaats en het werk.

Het feit dat de fiets een prominentere plaats inneemt, kan toegeschreven worden aan uiteenlopende oorzaken. De stijgende verkeerscongestie door structurele files stimuleert werknemers om andere uitwegen te zoeken tijdens de spitsuren, zoals de fiets. De werkgever kan een voordelige fietsvergoeding toekennen aan zijn werknemers, terwijl die laatste met minder stress aan de slag gaat. Daarnaast zorgt de intrede van de elektrische fiets ervoor dat langere afstanden afgelegd kunnen worden zonder al te veel inspanningen te moeten leveren.

Sportieve werknemers kunnen maandelijks een mooie financiële compensatie bij elkaar fietsen. De Mobiliteitsbarometer stelt vast dat op een periode van 5 jaar 70 procent meer werknemers een fietsvergoeding uitbetaald krijgen door de werkgever. De werkgever kan een fietsvergoeding van maximaal 0,22 euro per kilometer uitbetalen zonder hierop belastingen of sociale lasten te betalen.

Openbaar vervoer niet in trek

Het gebruik van het openbaar vervoer is sterk afhankelijk van de locatie van de werkgever en biedt niet altijd een geschikt alternatief voor de wagen. Slechts 5 procent van de werknemers maakt dan ook gebruik van de bus of trein, elk goed voor een aandeel van amper 2,5 procent. Tegenover 2011 tekent zich hier geen noemenswaardige stijging op. Wie naar het werk pendelt met het openbaar vervoer, legt gemiddeld 19 kilometer af.

Bron: Acerta (acerta.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.