Mobiliteitsbudget overtuigt vooral jonge werknemers

Het mobiliteitsbudget speelt een belangrijke rol in de vergroening van wagenparken. Toch wordt het nog maar mondjesmaat toegepast. 1 op de 200 werknemers maakt er gebruik van. Athlon Belgium bevroeg werknemers en concludeert dat het grootste deel van de respondenten (86 procent) nog dagelijks of regelmatig met de wagen naar het werk gaat, terwijl maar 1 op 10 daarvoor de fiets of het openbaar vervoer neemt. Slecht 1 op de 3 van alle ondervraagden geeft aan dat het mobiliteitsbudget een aanmoediging zou zijn om minder werkverkeer per auto af te leggen.

Jonge pioniers

Interessant is dat jonge werknemers een andere houding hebben wat dat betreft. Van hen geeft 3 op 4 ondervraagden aan dat het mobiliteitsbudget stimulerend zou zijn om minder vaak met de auto naar het werk te rijden. Ze zijn ook het meest geïnteresseerd in deelmobiliteit en een abonnement op het openbaar vervoer, twee opties die binnen het mobiliteitsbudget minder succes hebben bij oudere werknemers. Volgens Athlon is een pioniersfunctie weggelegd voor de nieuwe generatie werknemers.

“Het onderzoek maakt duidelijk dat hoe langer mensen rijden met een bedrijfswagen, hoe minder geneigd ze zijn deze op te geven. Dit vraagt om een echte mental shift”, zegt Michiel Alferink, algemeen directeur van Athlon Belgium.

Belgische bedrijfswagenvloot blijft groeien

Uit ander onderzoek – door Arval – blijkt tegelijk ook dat slechts 6 procent van de fleetverantwoordelijken verwacht in de komende drie jaar dat het bestaande bedrijfswagenpark verkleint. Bij de anderen is de verwachting dat de bedrijfsvloot stabiel blijft (73 procent) of verder aangroeit (19 procent). Als voornaamste redenen geven de bedrijven aan dat hun activiteiten verder uitbreiden (46 procent), er plannen zijn om een systeem met deelbedrijfswagens in te voeren (30 procent) en om nieuw talent aan te trekken of personeel te behouden (28 procent) door het toekennen van bedrijfswagens.

Volgens 2 op de 3 fleetmanagers heeft de pandemie geen impact gehad op de grootte van hun bedrijfswagenpark. 85 procent geeft ook aan dat telewerk geen invloed heeft of zal hebben op hun verdere mobiliteitsbeleid.

100 procent elektrisch? Er zijn nog hinderpalen (en te weinig laadpalen)

Uit het onderzoek blijkt dat volgens de ondervraagde fleetmanagers de helft (49 procent) van de personenwagens over drie jaar enkel via een verbrandingsmotor (benzine en diesel) zal worden aangedreven. Bij de lichte vrachtvoertuigen ligt het cijfer nog iets hoger (57 procent). Het aandeel volledig elektrische wagens in 2025 wordt geschat op respectievelijk 20 procent voor de personenwagens en 24 procent voor de lichte vrachtvoertuigen. Vandaag heeft wel al de helft van de bevraagde bedrijven hybride of volledig elektrische wagens in haar vloot. Een grote uitschieter qua motivatie om deels of volledig elektrisch te rijden, is er niet. Fleetmanagers wijzen ongeveer even vaak op de lagere milieu-impact, fiscale redenen, CSR-initiatieven, imagoverbetering als reeds anticiperen op verregaandere (lokale/gewestelijke) overheidsrestricties aan.

Heel wat fleetmanagers die nog niet bereid zijn 100 procent elektrische voertuigen te gaan gebruiken, zien nog verschillende hinderpalen om het personeel volledig elektrische wagens aan te bieden. Zo geeft 28 procent aan dat er geen laadoplossing bij de medewerker thuis is, vindt 24 procent het prijsverschil tegenover andere aandrijvingen te hoog, en blijft 22 procent zich afvragen of er voldoende laadmogelijkheden zijn langs de openbare weg om te voldoen aan de noden van de medewerkers. Bovendien geven 22 procent van de fleetmanagers aan dat er (nog) geen laadpunten beschikbaar zijn bij hun kantoren.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.