Mobiliteitsbudget vooral gewenst door Belgen die in Brussel werken

Negen op de tien bedrijven klagen over een moeilijke bereikbaarheid, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer. Bijna de helft van de Belgische bedrijven (46%) zegt moeilijk bereikbaar te zijn met de auto wegens files. In Brussel is dat zelfs 75%. Meer overheidsorganisaties (57%) dan privébedrijven (45%) beweren hinder te ondervinden van de fileproblematiek.

Dat blijkt uit een rondvraag van HR-dienstengroep SD Worx, die de week van de mobiliteit als kapstok gebruikte om 2500 werknemers te polsen over hun mobiliteitsvoorkeuren op het vlak van woon-werkverkeer. Respondenten konden aangeven of ze de voorkeur gaven aan een mobiliteitsbudget of een bedrijfswagen.

Met ‘mobiliteitsbudget’ wordt hier verwezen naar het fiscaalgunstige alternatief voor de bedrijfswagen. Werknemers kunnen een bepaald budget vrij besteden aan een brede waaier van vervoersmiddelen, van (bedrijfs)fietsen, poolwagens, combinatie-abonnementen en openbaar vervoer tot effectief ook een bedrijfswagen (die dan doorgaans kleiner en milieuvriendelijker is).

De vraag stond los van de feitelijke situatie of een werknemer al over een bedrijfswagen of mobiliteitsbudget beschikte. Er werd dus louter naar voorkeuren gevraagd. In de enquête werden werknemers ook gevraagd of ze het zien zitten om thuis te werken om files en mobiliteitsproblemen te vermijden.

Waalse bedrijven nauwelijks bereikbaar met openbaar vervoer

Een eerste opmerkelijke vaststelling: wie binnen België grote verplaatsingen moet maken (bijvoorbeeld een werknemer die in Wallonië woont, maar in Vlaanderen werkt), geeft steevast de voorkeur aan de bedrijfswagen. Dat geldt, bijvoorbeeld, voor 83% van de werknemers die in Brussel wonen, maar in Wallonië werken. Bij Vlamingen die in Wallonië werken, gaat het om 70%.

Een mogelijke verklaring hiervoor (naast de globale kostprijs van een privéwagen), is dat 57% van de Waalse bedrijven met het openbaar vervoer nauwelijks bereikbaar is. Er zijn te weinig haltes of de verbindingen zijn te complex.

Fileprobleem Brussel stimuleert alternatieven

Wie dagelijks het filegebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in moet, geeft de voorkeur aan het mobiliteitsbudget. Dat geldt voor iedereen die in Brussel werkt, maar in een ander gewest woont.

Meer dan 60% van de Belgen die in Brussel werken, afkomstig uit welke hoek van het land dan ook, verkiest het mobiliteitsbudget boven de bedrijfswagen. Hoe lastiger de mobiliteitssituatie, hoe vaker het mobiliteitsbudget een oplossing lijkt te bieden.

Fileleed treft ook Vlaanderen in hoge mate

Ook in Vlaanderen is de mobiliteitssituatie precair, daarom geeft ook 54% van de Vlamingen die in Vlaanderen werken, de voorkeur aan een mobiliteitsbudget boven een bedrijfswagen.

Anderzijds geeft 67% van de werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, maar in Vlaanderen werken, de voorkeur aan een bedrijfswagen. De mobiliteitsproblematiek in Vlaanderen lijkt voor Brusselaars dus minder problematisch dan de situatie in het eigen gewest.

Waarom een mobiliteitsbudget?

De voorkeur voor het mobiliteitsbudget heeft te maken met het multimodale karakter ervan. Werknemers kunnen binnen hun budget namelijk gebruikmaken van alle transportmiddelen die door de werkgever worden aangeboden. Werknemers verwachten een efficiëntere woon-werkverplaatsing door een combinatie van diverse transportmiddelen zoals fiets, openbaar vervoer, cambiowagen of eventueel een kleine, zuinige wagen voor de daluren.

Het initiatiefrecht voor het mobiliteitsbudget ligt wel bij de werkgever. Die neemt het initiatief om het mobiliteitsbudget in zijn organisatie te introduceren of te schrappen. Hij bepaalt ook de hoogte van het mobiliteitsbudget en de diverse transportmiddelen die medewerkers ter beschikking krijgen. Ze kunnen het mobiliteitsbudget altijd gebruiken voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen. Of het ook voor zuivere privéverplaatsingen kan worden gebruikt, beslist de werkgever. De gekozen mobiliteitsoplossingen moeten wel altijd werkgerelateerd zijn.

Wetsvoorstel opnieuw ingediend

“In januari 2014 heeft CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh een wetsvoorstel op het mobiliteitsbudget ingediend”, zegt Kathelijne Verboomen, mobiliteitsexperte en directeur Tax & Reward van SD Worx. “Dat wetsvoorstel kon tijdens de vorige legislatuur niet meer worden behandeld. Daarom heeft hij het tijdens de huidige legislatuur opnieuw ingediend, al meteen deze zomer. Bij zowel werkgevers- als werknemersorganisaties bestaat een groot draagvlak voor het mobiliteitsbudget. Hopelijk wordt het snel behandeld. Als het wordt aangenomen, kan het mobiliteitsbudget uitgroeien tot een sterke concurrent voor de bedrijfswagen.”

‘Home office’ wel degelijk gewenst

Ook thuiswerken kan deel uitmaken van de mobiliteitsaanpak van bedrijven. Op dit moment geeft 50% van de Brusselse, 35% van de Vlaamse en 11% van de Waalse bedrijven aan dat het ‘home office’ tot de mogelijkheden behoort. Op dat vlak bestaat er nauwelijks verschil tussen overheid (37%) en privé (35%).

Ook werknemers zien thuiswerken als een deel van de oplossing voor de mobiliteitsproblematiek. Uit de voorkeurensurvey van SD Worx blijkt dat 56% van de bedienden zegt thuis te willen werken. In de eerste plaats gaat het ook hier over werknemers die in een ander gewest werken dan waar ze wonen. Voor wie in Vlaanderen werkt én woont (37%) is thuiswerken minder belangrijk. Wie in Wallonië (53%) of Brussel (57%) werkt en woont, vindt thuiswerken in ieder geval niet onbelangrijk.

“Voor Waalse werknemers spelen duur en afstand van de verplaatsing daarin een rol. Voor Brusselse bedienden vooral de duur van de verplaatsing en de fileproblematiek”, licht Kathelijne Verboomen toe. “De bereikbaarheid van een organisatie wordt steeds belangrijker voor de attractiviteit van een werkgever. Werknemers houden niet alleen rekening met het loonpakket, de leerkansen en de flexibiliteit die een werkgever biedt, maar hechten steeds vaker belang aan de bereikbaarheid van het bedrijf en de parkeermogelijkheden. Voor een potentiële medewerker is reistijd crucialer dan afstand.”

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.