Moeizaam naar regels voor bankiersbonussen

LoonMotivatieOverlegorganen
De Financial Stability Board en het Bazelcomité kregen van de G20 de opdracht om regels voor bonussen bij de banken uit te werken. Het Bazelcomité heeft als eerste zijn voorstellen voor richtlijnen op papier gezet. Dit comité is een internationale toezichthouder die bankregels uitvaardigt voor 27 grote landen.
De richtlijnen komen er op vraag van de overheden, die daarmee ook ingaan op de verontwaardiging bij de bevolking over de exorbitante bonussen van bankiers die vaak zelfs verantwoordelijk waren voor de financiële crisis.
Het Bazelcomité wil regels opleggen aan alle bankiers die grote risico’s nemen op de financiële markten. De bonussen die gekoppeld zijn aan de prestaties van de bank, zouden moeten gespreid worden in de tijd. Bonussen die samenhangen met individuele prestaties zouden ook een negatieve consequentie moeten krijgen: als de bankier het slecht doet, komt er niet alleen geen bonus, maar kan ook nog een deel van zijn loon ingehouden worden.
Het is nu wachten welke richtlijnen hard gemaakt kunnen worden en voor wie ze zullen gelden.

Bron: De Standaard

ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.