Moet of mag u de werknemer verhoren vóór een ontslag om dringende reden?

OrganisatiePrivacyUitstroomVeiligheid

In een recent vonnis ging de arbeidsrechtbank van Antwerpen in op deze vraag. In deze zaak had de werkgever ervoor gekozen niet meteen over te gaan tot ontslag om dringende reden, maar eerst de werknemer uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek om deze met de feiten te confronteren. Na de confrontatie oordeelde de werkgever dat er voldoende zekerheid was over de feiten en ontsloeg hij om dringende reden.

De werknemer betwistte de regelmatigheid van het ontslag om dringende reden omdat het niet zou zijn gegeven binnen de drie werkdagen na de kennisname. De werknemer insinueerde dat de werkgever het verhoor zou hebben aangewend om die termijn kunstmatig te verlengen. De arbeidsrechtbank gaf de ontslagen werknemer echter ongelijk. Zij benadrukte dat de wettelijke bepalingen omtrent het ontslag om dringende reden niet beletten dat de werkgever een onderzoek zou voeren om voldoende zekerheid te verkrijgen over de ingeroepen feiten. Bovendien merkte de arbeidsrechtbank op dat de wet nergens bepaalt dat dit onderzoek zonder uitstel moet worden aangevat en met spoed moet worden gevoerd.

Uit dit vonnis zou men kunnen afleiden dat de werkgever er in ieder geval goed aan doet de werknemer nog te verhoren vóór het ontslag en dat de werkgever zich niet hoeft te haasten om alles binnen de drie werkdagen af te handelen. Dit is echter niet de juiste conclusie, zo blijkt uit een vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel.

In de mate dat de werkgever reeds voldoende zekerheid heeft over de feiten, is het verhoor van de werknemer niet meer nodig opdat er sprake zou zijn van ‘kennisname’ in hoofde van de werkgever. Indien de werkgever in dat geval toch beslist de betrokken werknemer eerst nog te verhoren, dan moet dit gebeuren binnen de termijn van drie werkdagen. In deze zaak kon de werkgever de werknemer niet meteen verhoren omdat de deze met vakantie was. De werkgever wachtte dus op de terugkeer van de werknemer om hem vervolgens te verhoren. Kort na het verhoor werd de werknemer ontslagen om dringende reden. De arbeidsrechtbank oordeelde echter dat het ontslag om dringende reden laattijdig werd gegeven omdat uit bepaalde stukken bleek dat er reeds vóór het verhoor voldoende zekerheid bestond omtrent de feiten.

images
images

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.