Moeten oudere werklozen al dan niet ‘actief’ op zoek naar werk?

De regering onderzoekt een voorstel dat de werkgevers en vakbonden uitgewerkt hebben in de Groep van Tien. Zij willen immers een versoepeling van de maatregel die sinds 1 januari 2015 geldt dat alle werklozen en dus ook bruggepensioneerden (die nu SWT’ers heten) tot hun 65ste beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Ze moeten dus solliciteren en kunnen ook opgeroepen worden om opleidingen te volgen. Alleen wie 60 jaar of ouder was op 31 december 2014 en al in de werkloosheid zat, ontsnapt aan die maatregel.

Volgen de socialistische vakbond ABVV zouden daardoor meer dan 26.000 mensen zich opnieuw moeten inschrijven als werkzoekende en dus actief op zoek moeten gaan naar werk. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) komt uit op 21.678 mensen, met name het aantal niet-werkzoekende bruggepensioneerden jonger dan 60 jaar.

Werkgevers en vakbonden vinden elkaar

De vakbonden vinden de maatregel voor oudere werklozen en zeker voor bruggepensioneerden onaanvaardbaar, en vonden daarbij steun van de werknemers om een compromis voor te leggen aan de regering. Als tegemoetkoming voor hun steun zouden de vakbonden de werkgevers helpen bij het bijsturen van de slechte compensatie voor meerkosten die het eenheidsstatuut opgeleverd heeft.

Tegenvoorstel sociale partners

De sociale partners stellen voor dat wie al met brugpensioen was voor 1 januari 2015, helemaal niet beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt. Nieuwe bruggepensioneerden hoeven ook niet zelf op zoek te gaan naar een nieuwe job, maar moeten wel ingaan op een aangeboden betrekking. Er zijn uitzonderingen voor mensen met een lange loopbaan en een zwaar beroep, alsook nachtwerkers en werknemers uit de bouwsector. Voor al aangekondigde herstructureringen is er een wat complexer voorstel.

Nieuwe werklozen moeten in het voorstel dit jaar pas tot hun 60ste ingaan op een aangeboden baan, maar moeten niet zelf op zoek. Elk jaar komt er een jaar bij de leeftijdslimiet, zodat die in 2019 op 64 jaar gelegd wordt.

Bron: De Tijd (tijd.be), De Morgen (demorgen.be), De Standaard (standaard.be)


Port of Antwerp-Bruges
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.