Muziek op de werkvloer? Vergeet Unisono (Sabam/Simim) niet te betalen

Arbeidsrecht
Vorig jaar startten de beheersvennootschappen SABAM en SIMIM – onder de naam UNISONO – de inning voor het afspelen van muziek op de werkvloer. Op vraag van onder meer de werkgeversorganisaties VBO, Unizo en UCM werden van bij de aanvang alle ondernemingen met minder dan negen voltijds werknemers vrijgesteld van deze inning, werd er een plafondtarief ingevoerd voor grote ondernemingen en kwam er een vereenvoudigde procedure voor de aangifte.

De tariefberekening op basis van het totaal aantal voltijds equivalente werknemers uit de sociale balans, leidde evenwel vaak tot onbillijke situaties. Ondernemingen drongen terecht aan op een aangepast tarief, wanneer zij al betalen voor muziek in de winkelruimtes, of wanneer slechts een kleine minderheid van het personeel muziek beluistert.

Vandaar dat onder impuls van het VBO, Unizo en UCM voor die situaties in overleg met SABAM en SIMIM een bijzondere tariefregeling werd vastgelegd als volgt:

Verschillende types van ondernemingen komen in aanmerking voor een bijzondere tariefregeling. Dit is voortaan altijd mogelijk voor twee categorieën van ondernemingen, namelijk ondernemingen met een publieke bedrijfsruimte (vb. winkel, showroom of horecazaak), of ondernemingen waarin minstens 75 procent van het personeel geen muziek kan beluisteren.

Zo zal, bijvoorbeeld, een supermarkt met 30 werknemers met een winkeloppervlakte van 1500 m² en een totale vloeroppervlakte van 2000 m² 233,94 euro betalen in plaats van 691,43 euro voor de muziek op de werkplaats. Zo zal een onderneming met 80 werknemers waarvan slechts 16 werknemers muziek kunnen beluisteren op de werkplaats 441,08 euro betalen in plaats van 894,29 euro.

De onderneming die niet tot deze twee categorieën behoort, en waarvan de algemene tariefregeling onaangepast is aan de specifieke bedrijfssituatie, kan ook in overleg met UNISONO een bijzondere regeling uitwerken. Belangrijk is dat de ondernemingen die al een licentieovereenkomst hebben afgesloten volgens de algemene UNISONO-regeling, ook nog een bijzondere tariefregeling kunnen bekomen als zij binnen het toepassingsgebied vallen. Ten slotte is een bijzondere tariefregeling ook mogelijk op sectoraal niveau of voor ondernemingsgroepen.

Het bijzonder tarief bevat meerdere voordelen. Het levert de onderneming een aanzienlijk voordeel in geld op in vergelijking met het algemeen tarief. Het bijzonder tarief is niet gebaseerd op het totaal aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) in de sociale balans, maar op een verminderd aantal VTE’s waarbij de oppervlakte van de publieke bedrijfsruimtes of het personeel dat niet in staat is om muziek te beluisteren, verrekend wordt.

Voor de onderneming die al aangifte en betaling gedaan heeft volgens de algemene tariefregeling, wordt het verschil tussen het algemeen tarief en het bijzonder tarief in mindering gebracht op de factuur van de eerstvolgende vervaldag.

Ondernemingen kunnen gebruik maken van het bijzonder tarief door een aanvraag tot UNISONO te richten door middel van een eenvoudig aangifteformulier. Op de website eengemaakteaangifte.be staat alle praktische informatie, tarieven en een modelformulier met een duidelijk onderscheid naargelang de onderneming al dan niet voor het eerst aangifte doet.

Het VBO, Unizo en UCM zijn tevreden met deze bijzondere tariefregelingen voor de ondernemingen. De concrete situaties van muziekbeluistering binnen ondernemingen zijn namelijk zo verschillend, dat het onredelijk zou zijn om de algemene tariefregeling toe te passen op alle bedrijfssituaties.

De inning voor muziek op de werkvloer blijft evenwel een delicate kwestie. De organisaties wijzen er op dat als de ondernemingen een tariefregeling kunnen bekomen die beter afgestemd is op de concrete bedrijfssituatie, dit ook zal bijdragen tot meer begrip voor deze inning.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.