Na outplacement vaker job in andere sector

61ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtCompetentiemanagementHerstructureringInstroomLoonLoopbaanMotivatie
Dat blijkt uit onderzoek van het Leuvense Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). 53 procent van de 45-plussers die ontslagen worden bij een herstructurering en die een outplacementbegeleiding volgen, is na twee jaar opnieuw aan het werk.

Opmerkelijk daarbij is dat 72 procent een job vindt in een andere sector. Dit druist in tegen de algemene opvatting dat oudere werknemers niet van sector of type functie veranderen. 43 procent van de ondervraagde werknemers verwijst naar de outplacementbegeleiding als reden om een ander soort job te zoeken.

Toch moeten werknemers die via outplacement een nieuwe job vinden, tevreden zijn met en lager loon (van 1936 euro naar 1818 euro per maand gemiddeld) en minder werkzekerheid. 96,3 procent had voor zijn ontslag een contract van onbepaalde duur, na ontslag is dat nog slechts 70,7 procent. Niettemin is men even tevreden over de nieuwe job. Over de werkdruk is men zelfs meer tevreden in de nieuwe job.

De respondenten zijn ook tevreden over de outplacementbegeleiding. De gemiddelde tevredenheid bedraagt 7,3 op 10. Laaggeschoolden (7,5) zijn iets meer tevreden dan hooggeschoolden (6,6). De waarde van outplacement ligt volgens de respondenten vooral in het helpen verwerken van het ontslag en het krijgen van vertrouwen om een nieuwe job te vinden. Toch zegt 60 procent dat ze ook zonder outplacement een nieuwe job zouden gevonden hebben.

Tijdens een outplacementbegeleiding wordt weinig opleiding gevolgd. Slechts 21 procent gaf aan een opleiding te hebben gevolgd die bovendien van korte duur was.

Tot slot blijkt de groep van 55-plussers een moeilijke groep om te activeren. 75 procent van deze groep die op het moment van de bevraging niet aan het werk was, zegt niet meer actief op zoek te zijn naar werk.

Het onderzoek naar het proces en de effecten van outplacement na collectief ontslag werd uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Werk Phillip Muyters (N-VA). Het is gebaseerd op een telefonische bevraging bij een steekproef van 410 werknemers die in 2010 outplacement hebben gevolgd, nadat ze ontslagen werden naar aanleiding van een collectief ontslag of faillissement.

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

IT-recruiter

Projinit

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.