Nederlandse werkgevers en vakbonden willen flexwerk begrenzen

De SER is het belangrijkste economisch adviesorgaan voor de regering. Hij vindt dat de hervorming van de arbeidsmarkt nodig is om de groeiende kloof tussen arm en rijk in Nederland te dichten. De raad signaleert ook een ‘onderhuids maatschappelijk ongenoegen’ en adviseert dat er fors wordt geïnvesteerd in ‘brede welvaart’.
Beleid moet daarom gericht zijn op een systeem waarbij mensen die zonder werk vallen snel aan een nieuwe baan worden geholpen. Om iedereen een gelijke kans op de arbeidsmarkt te geven, moet de regering ook investeren in onderwijs en kinderopvang. Voorts zou het wettelijk minimumloon moeten worden verhoogd waarbij de koppeling aan uitkeringen in stand wordt gehouden.

Werkgevers en vakbonden zijn het erover eens dat er een eind moet komen aan schijnconstructies. Contracten voor onbepaalde tijd moeten weer normaal worden. Er moet niet langer op arbeidsvoorwaarden worden geconcurreerd. En het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in dienst te nemen.

De belangrijkste punten uit het advies van de SER voor het inperken van flexwerk zijn de volgende.

  • Voor ‘zelfstandigen zonder personeel’ (zzp’ers) moet een minimaal uurtarief van 30 à 35 euro gelden. Als het uurloon lager ligt, moet voor de baan een arbeidscontract gesloten worden.
  • Tijdelijke krachten mogen maximaal nog maar drie contracten van een jaar krijgen.
  • Werken op basis van een ‘nulurencontract’ wordt afgeschaft.
  • Foute uitzendbureaus worden aangepakt en er komt een systeem met certificaten.
  • Uitzendkrachten bouwen sneller rechten op. Als ze een jaar in dienst zijn, kunnen zij niet zomaar meer op straat worden gezet.
  • Uitzendkrachten hebben recht op hetzelfde salaris als iemand die in vaste dienst is en hetzelfde werk doet.
  • Draaideurconstructies moeten worden aangepakt.

Werkgevers en werknemers komen dus roerend unaniem terug van de bijna ongebreidelde arbeidsflexibiliteit. Dat geeft hun advies extra gewicht. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de nog te vormen regering. Wanneer die er komt, kan niet ingeschat worden. De Nederlandse politici lijken de Belgische timing overgenomen te hebben.

Bron: rtlnieuws.nl

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.