Obesitas: de laatste ‘geaccepteerde’ discriminatiegrond op het werk? Toch voor vrouwen…

Bent u ‘te dik’ (sorry voor deze formulering!)? Dan krijgen uw carrièrekansen en inkomen een stevige knauw. Tenminste, als u van vrouwelijke kunne bent. Mannen hebben geen professionele last van obesitas, integendeel. Dat bracht Brits onderzoek aan het licht. Is obesitas de laatste ‘sociaal aanvaarde’ discriminatiegrond op het werk? Deze keer niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar tussen vrouwen en vrouwen?

Neuroleiderschap: wat is dat en hoe werkt het?

Wat gebeurt er in het brein van succesvolle leiders en in dat van leiders die minder succesvol zijn? Steven Poelmans, professor Neuroscience & Strategic Leadership (Universiteit Antwerpen, AMS) meet hun hersenactiviteit en combineert dat met feedback van observatoren in levensechte en emotioneel uitdagende bedrijfssituaties. Daaruit blijkt dat succesvolle leiders zeer snel kunnen switchen tussen ronduit tegengestelde leiderschapsstijlen. Tekst: Hilde Vereecken

Goed nieuws voor (werknemers en werkgevers) Vlaamse zorgsector?

De werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers uit de Vlaamse social-profitsectoren bereikten op 24 november 2020 eindelijk ‘een ontwerp van voorakkoord met de Vlaamse regering’. Het akkoord dat loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025 brengt een substantiële koopkrachtverhoging voor het personeel, maar investeert ook in kwalitatieve jobs, meer mensen op de werkvloer en vernieuwde strategieën in de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Het akkoord heeft betrekking op bijna 180.000 voltijds equivalenten in zowel de private als de publieke social profit. Jaarlijkse investering: 577 miljoen. Is dat genoeg, te weinig of te veel?

Aantrekkingskracht zorgberoepen: het ziet er niet goed uit

In tijden van crisis daalt de werkgeversaantrekkelijkheid van bedrijven. Dit geldt ook opgaat voor beroepen. Zorgberoepen worden erger getroffen door de coronacrisis dan niet-zorgberoepen. Bij zeven van de tien zorgberoepen bedraagt de daling inzake aantrekkelijkheid ten minste 10 procent, volgens een recente studie. Bij de niet-zorgberoepen is dat slechts één op tien. Dit blijft dus meer dan een beke een probleem voor de zorgsector en de volksgezondheid. Ondanks de beloofde loonsverhogingen, bonussen en ‘meer handen’.

Onderzoek legt stilzwijgen over structureel racisme op arbeidsmarkt en in onderwijs bloot

Belgische en Duitse beleidsteksten stellen etnisch-raciale ongelijkheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt veelal voor als individuele tekortkomingen van migranten en minderheden zelf, zoals bijvoorbeeld onvoldoende taalkennis of een gebrek aan de juiste kwalificaties. Het beleidsdiscours heeft weinig aandacht voor structurele oorzaken zoals racisme. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Laura Westerveen (VUB).

Welke rol kan Joe Biden spelen bij HR in de States?

Biden-HR en Trump-HR zal fundamenteel verschillend zijn voor uw collega’s over de Grote Plas. Tenminste, als de Democraten begin 2021 twee zetels winnen voor de senaat in Georgia. Gebeurt dat niet, dan kunnen de Republikeinen zeer veel tegenhouden of vertragen. De weddenschappen zijn open, altijd trouwens in de US. De Society for Human Resources Management (SHRM) maakte een stand van zaken op. Als Biden en Kamala Harris hun slag thuishalen, komen de US wat dichter bij de EU op ons terrein. Een korte samenvatting voor de geïnteresseerden.

Geen vast werk is dodelijk voor veel mannen (en vrouwen)

Tijdelijk werk werd eerder al in verband gebracht met een slechte gezondheid en de kans om vroegtijdig te sterven. Voor haar doctoraatsonderzoek onderzocht Rebeka Balogh van de VUB-onderzoeksgroep Interface Demography de relatie tussen arbeidsstatuut en sterfte aan de hand van gegevens uit de Belgische volkstelling. De resultaten zijn onthutsend en zouden zowel beleidsmakers als bedrijfsleiders en HR diep moeten doen nadenken over de inzet van flexibele contracten. Moet er geen gas teruggenomen worden?

Johan Van Looy (CEO INNOCOM): “Een directie die alles beslist, maakt het bedrijf zeer kwetsbaar”

Niet de directie, maar de medewerkers zelf nemen bij INNOCOM het beheer van de onderneming in handen. CEO Johan Van Looy kruipt in een zeer dienende rol en hakt pas knopen door als het echt niet anders kan. In de aanloop naar de ‘HR Square Conference Hiërarchie en autonomie: een valse tegenstelling?’ gaan we op bezoek bij de onderneming waar de baas zegt dat iedereen er CEO is.

Corona en het ‘nieuwe werken’: de VUB is meer dan mee

‘Dankzij’ corona komt het nieuwe werken en de erbij horende de personeelsorganisatie in stroomversnelling. In overleg met de vakbonden neemt de universiteit extra welzijnsmaatregelen om personeel te ondersteunen tijdens tweede coronagolf. De VUB keert aan alle medewerkers een telewerkvergoeding uit van 50 euro per maand, ze voorziet in extra verlofdagen voor campuswerkers, verzorgt extra trainingen en een babysit-service. Maar de organisatie verandert ook structureel door het telewerken. Ook om kosten te besparen door minder vierkante meters in te nemen.

Groot potentieel voor individuele opleidingsrekening: kwart werknemers betaalt zelf opleiding

De federale regering wil werk maken van een individuele opleidingsrekening, waarbij voltijds werkende Belgen op termijn recht hebben op gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar. Het potentieel daarvoor is erg groot, stelt HR-dienstenbedrijf Acerta vast op basis van een enquête bij een representatieve steekproef van meer dan 2.000 werkende Belgen. Zes op tien werknemers mogen van hun werkgever een opleiding volgen die aansluit bij de huidige functie. En een kwart betaalt zelf om een opleiding te volgen.

OR en CPBW: weinig of geen inspraak, wel bescherming

De sociale verkiezingen voor de ondernemingsraden (OR) en Comités Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn nu volop aan de gang. Bij de start ervan publiceerden drie onderzoekers van HIVA (KU Leuven) een rapport over werknemersinspraak in organisaties via de OR en het CPBW. Een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten.

‘Baanbrekende Werkgevers’: 113 organisaties ondertekenden charter

Begin september lanceerden De Lijn, Antwerp Management School en Jobat een oproep aan organisaties om het charter Baanbrekende Werkgever te ondertekenen. Samen willen de initiatiefnemers de uitdagingen rond werkmobiliteit en hybride werken in Vlaanderen onder de aandacht brengen en aanpakken.

Vrouwen hebben kleinere hersenen. Helaas voor HR?

De Nederlandse psychiater en neurowetenschapper – een vrouw met een relatief klein hoofd – Iris Sommer (UMC Groningen) publiceerde zopas een boek met de titel ‘Het vrouwenbrein’. Daarin staat te lezen dat het gemiddelde vrouwenbrein een flink stuk kleiner is dan dat van mannen (200 gram) en dat haar hersenschors liefst 17 procent minder zenuwcellen telt. Zullen we maar stoppen met alle acties voor vrouwen op managementniveau? Of zijn zij toch minstens even slim en goed als mannen?

Beter HR kan laaggeschoolde winkelbedienden (en hun werkgevers) helpen

Automatisering en digitalisering heeft een belangrijke impact op zowel het aantal als het profiel van winkelbedienden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Buurtsuper.be, de UNIZO-sectororganisatie van zelfstandige voedingsdetailhandel, liet uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Maar liefst een op vier respondenten geeft aan in de toekomst minder van deze werknemers aan te werven. Dat betekent dat er minder tewerkstelling in de sector wordt verwacht. Maar is er ook iets positiefs? Ja, als er meer goed HR komt.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen