Investeringen in opleiding: positief effect op productiviteit en op lonen

Vier op de tien Belgische werknemers zouden hun competenties op peil moeten brengen om hun huidige job te behouden of om zich professioneel te heroriënteren. Toch nemen de werknemers met de meest precaire inzetbaarheid, zoals kortgeschoolden en 55-plussers, het minst deel aan opleidingen. Dat alles blijkt uit een recent rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW).

Corona verandert onze carrièreverwachtingen

De coronacrisis heeft een blijvende impact op wat werknemers verwachten van een job. Zij willen vooral meer flexibiliteit, ruimte voor persoonlijke groei en leidinggevenden die de teamgeest kunnen aanwakkeren.

Meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk

Vlaanderen wil een werkzaamheidsgraad van tachtig procent behalen. In 2020 lag die op 74,7 procent. Om het streefcijfer te halen telt elk talent. De sociale partners en de kansengroepen, verenigd in de Commissie Diversiteit bij de SERV, stellen daarom 109 acties voor die inzetten op het duurzaam verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking.

“Zorgen voor je medewerkers is zorgen voor je bedrijf”

‘Druk-druk is niet altijd goed-goed’ en ‘Zorgen voor je medewerkers is zorgen voor je bedrijf’. Met deze zinnen die vanaf vandaag op radio, sociale media en websites opduiken, wil de federale overheid mentaal welzijn op het werk bespreekbaar maken.

Roddelen is essentieel voor samenwerking

Roddelen: we doen het allemaal, ook al zien we het als iets slechts. Maar waarom roddelen we eigenlijk? Dat onderzocht een team van elf onderzoekers van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat blijkt? Roddels stellen mensen in staat om te bepalen of ze met iemand willen samenwerken. En: we geloven de meeste roddels die we horen.

Column. Fons Leroy. Open deuren…

We trappen een open deur in door te stellen dat de krapte op de arbeidsmarkt zich volop laat voelen: krantenkoppen over een manifest tekort aan leerkrachten, IT’ers en verpleegkundigen, de horecasector blijft zitten met duizenden vacatures, de bouwsector schreeuwt om technisch geschoold personeel, dienstenchequebedrijven vinden te weinig medewerkers, meer vrachtwagenchauffeurs gezocht, bedrijven krijgen jobs voor operatoren niet ingevuld en ga zo maar door. De maatregelen van de overheid zijn gericht op meer opleidingen op de werkvloer en betere mogelijkheden voor de zij-instromers, maar vergroten nauwelijks het arbeidsaanbod. Ook vele bedrijven mankeren een globale strategie om de krapte aan te pakken. Zo is het hoog tijd om naar de deuren van het arbeidsmarkthuis te kijken! Fons Leroy

Nood aan duidelijk kader voor hybride werken

Arbeiders en bedienden zijn vragende partij voor een aangepaste werkorganisatie. Zo hebben bedienden vooral nood aan een duidelijk kader voor hybride werken. Toch ontbreekt een telewerkbeleid in twee op de drie bedrijven. Arbeiders verwachten meer aandacht voor een duidelijk sanitair beleid en veiligheid op de werkvloer.

Van de vakbond | Stijn Gryp: "HR en vakbond partners ... een gek idee?"

De (uitgestelde) sociale verkiezingen liggen al even achter ons. We vernemen dat de overlegorganen in vele bedrijven goed zijn opgestart en de ambitie hebben om dit werkjaar echt op kruissnelheid te komen, al presteerde het sociaal overleg in ondernemingen de laatste maanden ook wel al vaker overuren door de corona-crisis. Bij de start van een nieuwe vierjarige overlegcyclus blijft het zinvol om te wijzen op het enorme netwerk van werknemersvertegenwoordigers dat hernieuwd wordt in onze bedrijven en op de grote meerwaarde die dit ook voor HR met zich mee kan brengen.

Werk zoeken in tijden van corona: een eenzaam gebeuren

Werk zoeken in tijden van corona is geen sinecure. Studenten ervaarden het als een individueel en eenzaam gebeuren. Positief is echter dat ze hun zoekgebied hebben uitgebreid naar functies en sectoren die ze in normale tijden wellicht niet zouden gedaan hebben. Plus: studenten kregen een ruimere kijk op de arbeidsmarkt.

Kunstmatige intelligentie beoordeelt sollicitanten eerlijker op motivatie

Hoe weet u of de sollicitant die tegenover u zit wérkelijk gemotiveerd is om het werk te gaan doen? Dat weet u – als u heel eerlijk bent – niet echt. Althans, de menselijke beoordelaar zal daar niet snel achter komen. Maar met kunstmatige intelligentie blijkt de werkmotivatie van de sollicitant wél makkelijker te achterhalen…

Werkgevers: “Geen sprake van verplicht telewerk”

Telewerk verplichten is geen aanvaardbare maatregel om de huidige coronapandemie in te dijken, stellen de werkgeversfederaties Voka, Unizo, VBO en Boerenbond in een gemeenschappelijke verklaring na het uitgelekt advies van de GEMS waarin sprake is van verplicht telewerk tot kerstmis.

Werken en bijstuderen kan vlotter

Vlaanderen heeft steeds meer nood aan hoogopgeleide werknemers. Omdat niet iedereen de juiste basisopleiding of competenties heeft, wordt een extra opleiding volgen in het hoger onderwijs dus steeds meer nodig. Maar werken combineren met bijstuderen is nog te vaak een hindernissenparcours. In het academiejaar 2019-2020 waren er 8.665 werkstudenten ingeschreven of 3% van het totaal aantal studenten.

Nieuwkomers aan een job helpen? Train de werkgevers!

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het voor werkzoekenden met een migratieachtergrond relatief moeilijk om een job te vinden. De oplossing? Door ook werkgevers te trainen in plaats van enkel werknemers.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen