Tijdelijke cao voor corona-telethuiswerk: iedereen tevreden?

In de Nationale Arbeidsraad sloten werkgevers en vakbonden – eindelijk – een tijdelijke cao over telethuiswerk die loopt tot 31 december 2021. Dat was nodig omdat een deel van de bedrijven dat wel verplicht werd telewerk te organiseren, maar ter zake nog geen regeling of afspraak had met de werknemers(vertegenwoordigers).

Gelijk waar, gelijk wanneer werken: kan dat wel?

Gedragswetenschapper Julia Schlegelmilch (Vrije Universiteit Amsterdam, School of Business & Economics) onderzocht hoe de fysieke werkplek er in digitaal werk toe doet. Zij ontdekte dat de fysieke werkomgeving een veel belangrijkere rol speelt bij digitaal werk dan vaak wordt aangenomen. Met kwalitatieve en kwantitatieve methoden ging ze dieper in op drie verschillende fenomenen bij digitaal werk: digitale nomaden, open offices en werken op afstand.

Minder nieuwe contracten van onbepaalde duur: vooral (pas afgestudeerde) jongeren de pineut

Tijdens de tweede lockdown (oktober-december 2020) tekenden gemiddeld 28 procent minder werknemers een nieuw contract van onbepaalde duur in vergelijking met dezelfde periode van 2019. In vergelijking met twee jaar geleden is dit een daling met 26,8 procent. Over heel 2020 sloten bedrijven zowat 20 procent minder nieuwe contracten van onbepaalde duur af. Vooral een pak minder recent afgestudeerden en jongeren vonden hun weg op en naar de arbeidsmarkt. Tegelijk vertrokken er vorig jaar minder werknemers (vrijwillig of gedwongen).

Loonsubsidies in sommige sectoren: beter idee dan tijdelijke werkloosheid?

Voka vindt dat het systeem van de tijdelijke werkloosheid beter en anders kan. “Het systeem heeft zeker zijn nut bewezen in de acute fase van de coronacrisis”, klinkt het. “Maar op langere termijn dreigen mensen zo door te schuiven naar de langdurige werkloosheid en worden ze niet voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen. In een aantal sectoren kan een loonsubsidie een beter alternatief zijn om de continuïteit van de bedrijven te waarborgen.”

Arbeidsvoorwaarden Uber-chauffeur onverenigbaar met kwalificatie als zelfstandige

Begin juli 2020 diende een zelfstandige Uber-chauffeur een dossier in bij de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) van de FOD Sociale Zekerheid. Hij werd daarbij ondersteund door ACV United Freelancers, ACV Transcom en het ‘Collectif des Travailleurs du Taxi’. Gezien Uber hem arbeidsvoorwaarden en -regels oplegde, beschouwde de betrokken chauffeur zichzelf niet als een zelfstandige. Hij verzocht de Commissie haar mening te geven over de aard van de arbeidsrelatie. De uitspraak kan school maken.

Unilever maakt ambitieus plan voor meer sociale rechtvaardigheid bekend

"De twee grootste bedreigingen waar de wereld momenteel mee te maken heeft, zijn klimaatverandering en sociale ongelijkheid", aldus Alan Jope, CEO van Unilever. "Het afgelopen jaar is de sociale kloof zonder twijfel groter geworden. Er is een vastberaden en collectieve actie nodig om een samenleving op te bouwen die bijdraagt aan een beter levensonderhoud, diversiteit omarmt, talent koestert en kansen biedt voor iedereen." Hoezo?

Veel minder tijdelijke werkloosheid tijdens tweede coronagolf

Tijdens de piek van de tweede coronagolf (november-december 2020) werden 60 procent minder Belgische werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet dan op het hoogtepunt van de eerste coronagolf. Gemiddeld gingen in december 2020 0,82 werkdagen verloren aan tijdelijke werkloosheid, in april waren dat er nog 4,4.

Vakbonden sturen kat naar onderhandelingen over interprofessioneel akkoord

Normaal moest vandaag een tweede sessie gehouden worden van het overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA), maar de vakbonden brosten. Zij zijn het niet eens met de verplichte loonnorm van 0,4 procent die door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) naar voor werd geschoven voor de periode 2021-2022. Wedden dat er over afzienbare tijd toch een akkoord komt?

Heeft flexwerk zijn plafond bereikt?

Flexwerk: in Nederland weten ze er alles over. Of toch veel meer dan wij in België. Dat komt doordat het daar tot volle wasdom is gekomen. Maar is de groeicurve van flexwerk bij de buren gestabiliseerd? Een lezenswaardige studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft – onder meer – een hint in die richting. De hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, acht het mogelijk dat na de coronacrisis het vast contract weer veld wint. Hij kan het weten, hij was begin 2019 De Slimste Mens van Nederland. Voorts bevat de studie ook boeiende inzichten over hoe flexwerkers tegen hun professionele situatie aankijken.

Discriminatie van mannen: het is eens wat anders

Een Londense arbeidsrechtbank veroordeelde de National Health Service (NHS) voor de gender- en leeftijdsdiscriminatie van een mannelijke kandidaat die niet werd aangeworven. Zoiets gebeurt zelden, maar dit voorbeeld kan ook ons tot lering strekken. Wat was er gebeurd?

Constant bereikbaar zijn voor werk is slecht voor welzijn. Ook voor dat van u en ons.

Professor Claartje ter Hoeven van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences onderzoekt hoe digitalisering het werk van mensen beïnvloedt. Samen met masterstudent Nadine Büchler en dr. Ward van Zoonen van de Universiteit van Amsterdam onderzocht zij bij twee grote internationale bedrijven wat constante bereikbaarheid op werk doet met het welzijn van medewerkers. Conclusie: niet veel goeds. Zelfs al zijn zij (of wij) integrators. Een interview van ter Hoeven met Erasmus (de Rotterdamse Universiteit, wel te verstaan). Ongecensureerd en zeer interessant, met een leuke tip.

Breekt de bedrijfsvelo dit jaar door?

Bijna drie op tien (28 procent) werknemers in België hebben interesse in het leasen van een fiets via hun werkgever. Ongeveer een vijfde krijgt op dit moment al een fietsvergoeding, waarmee de leasekost minstens voor een deel wordt terugbetaald. Omdat bedrijfswagens vanaf dit jaar zwaarder belast worden, kan de fiets misschien echt doorbreken in het woon-werkverkeer.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen