Werk-privé balans
Nieuws
Vierdaagse werkweek positief voor productiviteit

De vierdaagse werkweek zorgt voor meer inkomsten voor organisaties en minder werknemers die vrij of ontslag nemen. Ook komt het productiviteit en het mentaal welbevinden van de werknemers ten goede.

Uurloonkost
Nieuws
Arbeidskost steeg met bijna 7 procent

In het derde kwartaal van 2022 steeg de loonkost per gewerkt uur op jaarbasis met 6,9 procent, aldus berekeningen van Statbel.

Nieuws
Nieuwe wegen

De krapte op de arbeidsmarkt is zo persistent dat we er niet komen met de klassieke recepten zoals méér activering, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het bevorderen van snellere loopbaantransities. Versta me niet verkeerd! Deze wegen moeten verder bewandeld worden. Toch zullen we ook op zoek moeten gaan naar nieuwe, innovatieve wegen om de krapte structureel aan te pakken. Een voorzet ….

Onderhandelen over loon
Nieuws
Spreken over loon is moeilijk voor werknemers

Zes op tien Belgische werknemers voelt zich niet comfortabel bij een loononderhandeling. Een even groot aantal werknemers heeft dan ook nog nooit zelf om een loonsverhoging gevraagd.

Sollicitatie
Nieuws
Vertrouwen bij sollicitanten gedaald, en dat is onterecht

Het vertrouwen van sollicitanten op de arbeidsmarkt is licht gedaald. Dat is nochtans niet helemaal terecht, gezien de blijven de krapte. Wat kunnen rekruterende organisaties vandaag doen om ondanks die krapte toch voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken?

NieuwsRechtspraak
Kan een werkgever bepaalde zieke werknemers verplichten om zich spontaan bij de controlearts aan te bieden?

Het Arbeidshof te Brussel heeft zich op 23 mei 2022 uitgesproken over de verplichting tot spontane aanbieding bij de controlearts voor werknemers van wie de afwezigheid wegens ziekte een bepaalde objectieve norm overschrijdt.

Afwezig wegens ziekte
Nieuws
Percentage niet-gepresteerde uren wegens ziekte stijgt

Het percentage niet-gepresteerde uren bij werknemers wegens langdurige ziekte blijft stijgen. In de gezondheids- en welzijnssector is de uitval het grootst met een percentage van 9,95 procent. De sterkste stijging wordt waargenomen in thuishulpdiensten, waar het aantal niet-gepresteerde uren tussen 2016 en 2021 verdubbelde.

NieuwsPartner Insights
Help! Mijn verloop swingt de pan uit

Het lijkt het verhaal van de dweil en de kraan. De vraag naar retentie van uw kerntalent houdt wellicht ook ù als HR-professional bezig. Ondanks de statistieken, die aantonen dat onze Vlaamse verloopcijfers op een historisch dieptepunt liggen én we inmiddels weten dat de Great Resignation uit de Verenigde Staten zich in onze contreien (voorlopig?) niet doorzet, toch ervaren we dit anders. Voor welbepaalde profielen alsook talent tot 45 jaar, is de arbeidskrapte en de slag om het human capital sterk voelbaar. Dat staat buiten kijf.

Nick De Schamphelaire
Nieuws
Meat&More stelt Nick De Schamphelaire aan als HR-manager

Een tweetal jaar geleden maakte Nick De Schamphelaire de overstap naar Meat&More. Hij startte er als HR manager voor Soft HR-divisie en is er vandaag HR-manager.

Gwendolien Desrumaux
Nieuws
Gwendolien Desrumaux is voortaan HR-manager bij Buurtslagers/Bon’Ap

Gwendolien Desrumaux, al enkele jaren werkzaam bij Meat&More, is sinds september HR-manager bij Buurtslagers/Bon’Ap.

Lees ook

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.