Werkgelegenheidsakkoord en 100 miljoen euro om Vlaamse vacatures in te vullen

De Vlaamse regering is erin geslaagd samen met de Vlaamse sociale partners (Voka, ACV, UNIZO, ACLVB, Boerenbond en Verso) een nieuw Vlaams Werkgelegenheidsakkoord af te sluiten. De werkgelegenheidsgraad moet naar 80 procent. Daarvoor voorziet de regering 100 miljoen euro en een heleboel maatregelen.

Belgische arbeidsmarkt discrimineert vooral op talenkennis en vreemde origine

Voor wie in het buitenland werd geboren en in België wil werken, is een gebrek aan kennis van de landstalen de grootste belemmering bij het vinden van een job. Daarnaast speelt ook het gebrek aan aangepaste jobs, niet-erkende diploma’s en een beperkte wettelijke toegang tot de arbeidsmarkt een rol, zo blijkt uit gegevens van Statbel.

Helft werknemers vindt loon onrechtvaardig

Belgische werknemers geven hun loon een gemiddelde score van 6,6 op 10. Toch vindt meer dan de helft (52 procent) van de werknemers zijn of haar loon onrechtvaardig omdat het volgens hen niet in verhouding staat tot hun taken en verantwoordelijkheden. Bij de vrouwelijke werknemers is zelfs 65 procent ontevreden over haar loon. Ook arbeiders zijn opvallend minder gelukkig met hun loon dan bedienden en ambtenaren.

Studenten werken niet alleen tijdens de zomervakantie

Er wordt ijverig gewerkt onder de studenten. 77 procent heeft een vakantiejob in de zomer, 72 procent werkt gedurende de rest van het jaar. 66 procent van de studenten combineert de beide periodes. Het verschil tussen studenten die werken tijdens het jaar en in de zomervakantie, was nooit eerder zo klein. Dat blijkt uit de jaarlijkse studentenstudie van Randstad Research bij 1.000 studenten.

Steeds meer Belgen gaan vervroegd op pensioen

Bijna vier op de tien (37,5 procent) Belgische werknemers die met pensioen gaan, doen dat voor de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit is met 2,1 procentpunt gestegen ten opzichte van 2020. Vooral arbeiders zwaaien vroeger af (47 procent). Bij zelfstandigen gaat het over iets meer dan de helft (51,4 procent). Dat blijkt uit een analyse door Acerta.

Nieuwe diversiteitscampagne ‘Women in Rail’

Het aandeel vrouwen bij de NMBS stijgt jaar na jaar stijgt. Dit is het resultaat van een doorgedreven diversiteitsbeleid, dat het bedrijf samen met haar medewerkers (m/v/x) uitbouwt. Bovendien tekende NMBS samen met heel wat andere Europese spooroperatoren het ambitieuze akkoord 'Women In Rail'. Deze overeenkomst heeft onder andere als doel om de spoorwegsector aantrekkelijker te maken voor vrouwen.

‘Tijdelijke job met optie vast’ zit in de lift

Steeds vaker zien we op de arbeidsmarkt de 'tijdelijke job met optie vast', zo blijkt uit onderzoek. In de eerste helft van dit jaar zijn er al bijna een vijfde meer dergelijke vacatures dan vorig jaar. Dat kan een reactie zijn op de krapte, met werkgevers die werknemers zo snel mogelijk aan zich willen binden.

Vrouwen hebben minder werkbaar werk dan mannen, vooral door meer werkstress

Er is een genderkloof wat betreft werkbaar werk. Eén van de componenten die daaraan bijdraagt is werkstress. 40,4 procent van de vrouwelijke werknemers geeft aan met problematische werkstress te kampen. Dat tegenover 32,3 procent van de mannen. Bovendien nam deze genderkloof de afgelopen jaren toe. Dat blijkt uit de driejaarlijkse Werkbaarheidsenquête (2019) van de SERV.

Ondanks war for talent, is 80 procent van HR-managers optimistisch over toekomst

Selectie en rekrutering was het afgelopen jaar de absolute topprioriteit voor Belgische HR-afdelingen. Ook engagement, employer branding en retentie wonnen sterk aan belang. Opmerkelijk is dat HR-professionals optimistisch zijn. 79 procent gelooft dat ze in staat zijn om te anticiperen op de onzekerheden van de toekomst.

Minder buitenlandse interesse in Belgische vacatures

Wij Belgen kijken over de landsgrenzen heen als het gaat om werk: bijna tien procent van de landgenoten zoekt in de buitenlandse vacatures, wat ruim 12 procent meer is dan voor corona. Dat is heel wat meer dan andere Europeanen: gemiddeld zoekt iets meer dan vier procent naar vacatures in een andere lidstaat.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen