< Terug naar overzicht

1 op de 3 werkgevers getroffen door stijgend presenteïsme

Nieuw onderzoek bevestigt het vermoeden dat de klemtoon op lange werkdagen en zware operationele eisen, zorgt voor een stijging van het presenteïsme. Op concrete acties van de werkgevers blijft het echter vaak wachten.

Bijna een derde van de werkgevers verklaart dat steeds meer medewerkers toch opdagen op de werkvloer als ze ziek zijn, zo blijkt uit de jaarlijkse ‘CIPD/Simplyhealth Absence Management Survey’. Het onderzoek, waaraan bijna 600 werkgevers deelnamen, concludeerde dat 31 procent van de werkgevers het afgelopen jaar een stijging van het presenteïsme had vastgesteld. In organisaties waar de nadruk ligt op lange werkdagen en waar de operationele eisen meer aandacht krijgen dan het personeelswelzijn, bleek de kans op presenteïsme duidelijk groter.

Publieke sector zwaarst getroffen

Werkgevers die verklaren getroffen te zijn door een stijgend presenteïsme, melden bijna dubbel zo vaak een toename van stressgerelateerde afwezigheden, en meer dan dubbel zo vaak een toename van mentale gezondheidsproblemen bij hun medewerkers. Opvallend: ondanks deze vaststellingen, heeft 56 procent van de organisaties met een stijgend presenteïsme nog geen enkele maatregel genomen om het fenomeen te ontmoedigen.

De studie van de Britse HR-beroepsorganisatie CIPD ontdekte ook dat de presenteïsme- en afwezigheidsproblematiek voornamelijk acuut is in de publieke sector. Een mogelijke verklaring is dat deze medewerkers een steeds grotere werkdruk ervaren door de talloze besparingsoperaties. Ook het aantal dagen dat de medewerkers afwezig waren, kende in de publieke sector het voorbije jaar de grootste stijging (van gemiddeld 7,9 dagen afwezigheid naar 8,7 dagen, tegenover een lichtere stijging van 6,6 dagen afwezigheid naar 6,9 dagen in alle sectoren). Desondanks blijft het huidige afwezigheidsniveau in de publieke sector wel een pak onder het niveau van voor de crisis.

“Werkgever, onderneem actie”

Dit is het vijfde opeenvolgende jaar dat meer dan 30 procent van de werkgevers een stijging van het presenteïsme opmerkt. Dit betekent dat presenteïsme een hardnekkig probleem blijft, aangezien heel wat experts verwachtten dat het percentage na de crisis opnieuw ging dalen wanneer de medewerkers zich opnieuw zekerder voelden van hun job.

De studie roept de werkgevers dan ook op om dringend actie te ondernemen: als u wilt dat uw medewerkers goed presteren, start dan met het personeelswelzijn boven de operationele eisen te plaatsen. CIPD gelooft dat er een sterkere focus moet komen op de bedrijfswaarden en -cultuur, de kwaliteit van het leiderschap en de aandacht voor het welzijn van de medewerkers. De sleutel ligt bij een goede opleiding van de lijnmanagers, zodat deze het beste uit hun medewerkers kunnen halen én toch hun welzijn blijven ondersteunen.

Enkele andere conclusies

De studie bevat ook de volgende opvallende vaststellingen:

  • Stressgerelateerde afwezigheden: 41 procent van de ondervraagde werkgevers meldde dat het aantal stressgerelateerde afwezigheden was toegenomen (in de publieke sector was dit zelfs 51 procent). De werkhoeveelheid blijft de belangrijkste oorzaak van stress, gevolgd door privé-oorzaken, de managementstijl en de (moeilijke) verhouding met collega’s. Dit probleem wordt echter wel tamelijk aangepakt door de organisaties: zo’n 56 procent neemt stappen om de stress op de werkvloer te reduceren.
  • Onwettige afwezigheden: deze waren een belangrijke oorzaak bij langdurige afwezigheden (in zo’n 6 procent van de gevallen in 2015).
  • Oorzaken van afwezigheden: lichte ziektes blijven de belangrijkste reden voor niet-langdurige afwezigheden, gevolg door musculoskeletale letsels, rugpijn en stress. De meest voorkomende oorzaken van langdurige afwezigheden zijn dan weer acute medische condities, stress, musculoskeletale letsels, mentale gezondheidsproblemen en stress.

Bron: CIPD (cipd.co.uk)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen