< Terug naar overzicht

1 op de 3 werknemers slachtoffer van ongewenst gedrag op de werkvloer

De cijfers over grensoverschrijdend gedrag liegen er niet om. Maar liefst 34 procent van de werknemers heeft het afgelopen jaar één of meerdere keren te maken gehad met pesterijen, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag of agressie.

Mensura, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, ondervroeg meer dan 10.000 werknemers over psychosociale factoren op het werk, waaronder het voorkomen van een vorm van grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten of agressie. Ruim een derde van de ondervraagden antwoordde hierop bevestigend.

Agressie (fysiek of verbaal) wordt het meest ondervonden als ongewenst gedrag op de werkvloer: 25 procent gaf aan hier het afgelopen jaar al eens mee geconfronteerd te zijn geweest. 13 procent geeft dit aan voor zowel pestgedrag als voor discriminatie, en 2 procent voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Werknemers jonger dan 25 jaar ondervinden het minst ongewenst gedrag tijdens hun werk: 27 procent is het afgelopen jaar al eens geconfronteerd geweest met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van 38 procent in de leeftijdsgroep van 45-54 jaar, die het hoogst scoort. Vrouwen hebben hier iets vaker last van dan mannen: 37 procent van de ondervraagde vrouwen geeft aan in deze periode tenminste één keer ongewenst gedrag te hebben ondervonden, ten opzichte van 32 procent bij de mannen.

Grenzen stellen: een taak voor werknemers én werkgevers

Grensoverschrijdend gedrag op het werk heeft een invloed op het welzijn van werknemers en daarmee ook op de efficiëntie en productiviteit van de organisatie. De wetgeving verplicht werkgevers sinds 2014 om een preventiebeleid op te stellen ter bestrijding van psychosociale risico’s. Ongewenst gedrag blijft echter één van de moeilijkst te bestrijden psychosociale problemen op de werkvloer.

Naast de essentiële taak voor de werkgever, is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de slachtoffers zelf. “Het stellen van grenzen is zeer belangrijk. Zodra er gevoelens van ongemak, irritatie of angst zijn, is het belangrijk dat slachtoffers dit aangeven en duidelijk maken dat grenzen worden overtreden. Mensen die ongewenst gedrag ervaren, moeten hierover kunnen praten met een vertrouwenspersoon binnen de organisatie of met een preventie-adviseur”, aldus Heidi Henkens, psychologe bij Mensura.

Bron: Mensura (mensura.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen